پروژه حسابداری ساختار داده

پروژه حسابداری ساختار داده

 • ساختار داده
 • نام : دفتر روزنامه
 • نام مستعار :
 • توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
 • ترکیب : شماره سند

 

+  تاریخ { روز + ماه }

+ شماره کل

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ منقول از صفحه

.+ نقل به صفحه

۱- ساختار داده 

۱-  نام : دفتر کل

۲-  نام مستعار :

۳-  توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر    فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

 

۴- ترکیب  :        حساب

+ شماره روزنامه

+  تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ باقیمانده

 • ساختار داده
 • نام : دفتر معین
 • نام مستعار :
 • توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
 • ترکیب : سند

+ شماره سند

+  تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ تشخیص

+ باقیمانده

 

 

 • ساختار داده

۱-  نام : اجازه پرداخت

۲- نام مستعار :

۳- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک

۴- ترکیب :       تاریخ

+ مبلغ { حروف + عدد }

+ در وجه

+ پرداخت = ۵ { شرح + مبلغ + مبلغ کل }

+ جمع مبلغ

+ کسر می شود پایت

+ چک شماره

+ عهد حساب جاری

+ بانک

 • ساختار داده
 • نام : رسید دریافت وجه
 • نام مستعار
 • توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
 • ترکیب : تاریخ

+ مبلغ کل

+ شماره

+ جاری

+ بانک

+ شعبه

+ سر رسید

+ بایت

+ از { آقا / خانم / شرکت }

+ بدهکار حساب

+ بستانکار حساب

+/* توضیحات */

 • ساختار داده :
 • نام : کارت حسابداری انبار
 • نام مستعار :
 • توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
 • ترکیب :

نام کالا

+ واحد شمارش

+ عدد

+ تاریخ

+ شماره ] وارده / صادره [

+ وارده = { مقدار + نرخ + قیمت }

+ صادره = } مقدار + نرخ + قیمت }

+ موجودی = { مقدار + نرخ + قیمت }

۱- ساختار داده

۱- نام ک صورت دستمزد حقوق و مزایای

۲- نام مستعار :

۳- توضیح : لیست حقوق ماهیانه پرسنل

۴- ترکیب : ] ماهانه / دوره ای / تغییرات [

+ ماه                                                     + جمع

+ سال                                                   + جمع حق بیمه سهم کارفرما

+ صفحه                                                + جمع ۳% بیمه بیکاری

+ شماره کارگاه                                                 + جمع کل

+ نام کارگاه

+ نام کارفرما

+ نشانی کارگاه

+ نام شعبه تأمین اجتماعی

+ ردیف

+ مشخصات بیمه شده { نام + نام خانوادگی + شماره شناسنامه یا گذرنامه + نام پدر + شماره بیمه شده + شغل + مرد + زن + غیر ایرانی }

+ روزهای کارکرد { تاریخ آغاز به کار + تاریخ ترک کار + روزهای کارکرد }

+ دستمزد و خقوق و مزایا { دستمزد روزانه + دستمزد ماهانه + مزایای ماهانه مشمول + جمع دستمزد و مزایای مشمول + جمه دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول }

+ حق بیمه ، سهم بیمه شده

+ سایر کسور

+ مانده قابل پرداخت

+ ملاحظات

۲- جریان داده

۱-  نام : رسید  دریافت وجه

۲- نام مستعار :

۳- توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد .

۴- مبداء پردازش : پرداخت کنندگان وجه

۵- مقصد پردازش : موجودی بانک + صندوق

۶- تعداد پردازش : بر حسب نیاحز و فعالیت شرکت

۷-  نحوه دستیابس : روزانه

۲- جریان داده

۱- نام : اجازه پرداخت

۲- نام مستعار :

۳- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک

۴- مبداء پردازش :  خزانه داری

۵- مقصد پردازش : گیرندگان وجه + پرداخت بدهی یا پیش پرداخت

۶- تعداد پردازش : بر حسب نیاز و فعالیت شرکت

۷- نحوه دست یابی : روزان

 • جریان داده .
 • نام : دفتر روزنامه
 • نام مستعار :
 • توضیح : دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی را اعم از خرید ، فروش ، مطالبات ، ظهر نویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری است که به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می کند .
 • مبداء پردازش : حسابداری
 • مقصد پردازش : حسابداری
 • تعداد پردازش : یک
 • نحوه دستیابی : روزانه

۲- جریان داده

۱- نام : دفتر کل

۲- نام مستعار :

۳- توضیح : دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه ، بر حسب سر فصل یا کدگذاری حسابها ، در صفحات مخصوص آن ثبت می شود .

۴- مبداء پردازش : حسابداری

۵-  مقصد پردازش : حسابداری

۶- تعداد پردازش : یک

۷- نحوه دستیابی : روزانه

پروژه حسابداری ساختار داده

نوشته پروژه حسابداری ساختار داده اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>