مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

الف- ضوابط بهداشتي جايگاه طيور گوشتي
۱- رعايت ضوابط نظام دامداري در تاسيس مرغداري الزاميست ( جداول تدوبني ۱۳۷۴).
۲- زمين محل احداث مرغداري مي بايستي در مناطقي در نظر گرفته شود كه از نظر زيست جوندگان (انواع موش ) عاري يا از نظر ميزان جمعيت بسيار محدود باشند .
۳- وجود حصار در اطرلف سالنها و ساير تاسيسات به منظور جلوگيري از ورود حيوانات و افراد متفرقه الزاميست.
۴- وجود حوضچه هاي ضد عفوني در مبادي مجموعه مرغداري ودرصورت چند سني بودن در مبادي ورودي تاسيسات هرگله نيز الزاميست . درصورت وجود كارخانه تهيه خوراك در مرغداري وجود حوضچه ضد عفوني در مبادي ورودي آن ضروريست.
۵- احداث دفتر اداري وسرويس هاي بهداشتي در ابتداي مبادي ورودي مرغداري الزاميست.

۶- اطاق مناسب جهت ضد عفوني اقلام مورد نياز واحد در مبداء ‌ورودي در نظر گرفته شود. ۷- فاصله بين سالنها بين ۱۵-۱۰ متر و فاصله سالنها از حصار اطراف حداقل به اندازه عرض سالنها بوده وكمتر از ۱۲ متر نباشد
۸- احداث پاركينگ در خارج از محوطه مرغداري و به منظور جلوگيري از ورود خودروهاي متفرقه ضروريست.
۹- سطوح داخلي وخارجي كليه سالنها وتاسيسات مي بايستي قابل شستشو وضد عفوني كردن وتا ارتفاع مناسب قابل سوراندن باشد.
۱۰- بمنظور جلوگيري از ورود پرندگان نصب توري برروي كليه پنجره ها ومنافذ ورود و خروج هواي سالنهاي مرغداري وساير تاسيسات الزاميست.
۱۱- سالن ها وساير تاسيسات بايد بنحوي ساخته شود كه از نفوذ جوندگان وساير حيوانات جلوگيري شود.
۱۲- محوطه مرغداري (‌بين سالنها واطراف سالن هاي پرورش )‌تا شعاع ۱۲ متري ميبايست قابل شستشو وضد عفوني كردن وشعله دادن باشد.
۱۳- محوطه مرغداري ميبايست فاقد نقاط كور و غير قابل كنترل باشد .از هرگونه تاسيسات اضافي وضايعات (‌وسائل مستعمل وفرسوده )‌عاري باشد.

۱۴- به فاصله ۳-۵ متر از حصار دور تا دور مرغداري چند رديف درختكاري شود منوط به اينكه فاصله ۱۲ متر فضاي قابل شستشو از آخرين سالن رعايت شده باشد.
۱۵- درمجتمع هاي بزرگ مرغداري (‌چند سني )‌بين فارم ها درختكاري انبوه يا جنگل كاري شود.
۱۶- آب مصرفي:
منابع آب بهداشتي كافي مي بايست قابل تامين باشد.
متابع آب شبكه آبرساني داخل مرغداري (‌هوائي وزميني )‌غير قابل نفوذ باشد.
منابع آب شبكه آبرساني قابل لايروبي – شستشو – ضد عفوني وكنترل باشد.
۱۷- چاه فاضلاب وچاه تلفات بايست داراي موقعيت مناسب و فاصله لازم از منابع آب و شبكه آبرساني باشد.

۱۸- مرغداري ميبايست داراي شبكه برق رساني كافي جهت سالن ها وسايرتاسيسات باشد ضمنا”‌موتور برق اضطراري در واحد هائي كه از شبكه هاي برق رساني استفاده ميكنند نيز ضررويست.

۱۹- كوره لاشه سوز وچاه تلفات غير قابل دسترس حيوانات باشد و با درنظر گرفتن جهت وزش باد در دورترين نقطه از سالنها احداث گرد بنحوي كه در بهداشت منطقه و واحد مرغداري تأثير منفي نداشته باشد.
۲۰- اطاق كالبدگشائي به تناسب ظرفيت هر فارم در محل مناسب ونزديك به محل دفع تلفات تاسيس گردد وقابل شستشو و ضدعفوني باشد.
۲۱- واحد مرغدراي مي بايست داراي منابع سوخت كافي و با ظرفيت مناسب باشد ومنابع مذكور در جوار حصار مرغداري تعبيه گردد بنحوي كه جهت تخليه سوخت نياز به ورود وسيله نقليه به داخل مرغداري نباشد.
مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

نوشته مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>