مقاله روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

مقاله روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

فهرست مطالب

 

روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

تعريف

نشانه و اختصارها

نمونه برداري

روش آزمون

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

اين استاندارد ايران بوسيله كميسيون استاندارد غذاي دام زير نظر كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده هاي كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديد و به تصويب شورايعالي مؤسسه رسيده است , به استناد ماده ۱ قانون راجع به اجازه تاسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد ۱۳۳۹ و ماده ۳ اساسنامه مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم تيرماه ۱۳۴۴ منتشر مي گردد.

 براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم, استانداردهاي ايران گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت , هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در اختيار كميسيونهاي مربوطه گذاشته خواهد شد. استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظر و اصلاحات آنها را قبلاَ بدست آورند.

 استانداردهاي ايران را مي توان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار داد و براي اين منظور در صورت لزوم مي توان تغييرات مناسبي در عبارات يا شرايط آنها داد.

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استانداردها و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود. بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد هاي زير تهيه گرديد.

 

۱- DRAFT ISO RECOMMENDATION NO . 1209 (1967)

۲- STANDARDIZATION DES METHODES D’ANALYSE DES ALIMENTS ANIMAUX

ROME – 1963

 

 

  روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

  مقدمه

تعيين مقدار كلسيم در غذاي دام براي تهيه جيره متعادل كاملاَ ضروري است و اين امر بويژه در گاوهاي شيري و ماكيان تخم گذار اهميت زيادي دارد چون كمبود مقدار كلسيم بخصوص عدم توجه به رابطه  جيره غذايي موجب بروز اختلالات مختلفي در حيوان مي شود.

  ۱– هدف

هدف اين استاندارد يكنواخت كردن روش اندازه گيري كلسيم در غذاهاي دام است.

  ۲– دامنه كاربرد

اين استاندارد روش تعيين مقدار كلسيم را بر حسب (ca) در غذاهاي ساده و مخلوط حيوانات به روش تيتريمتري شرح مي دهد.

 يادآوري: غذائي كه از يك فرآورده به تنهائي تشكيل شده باشد (مثل جو) غذاي ساده و غذائي كه از چند فرآورده تهيه شده باشد غذاي مخلوط ناميده مي شود.

  ۳– تعريف

منظور از (ca) مقدار كلسيمي است كه بصورت تركيبات آلي و معدني در غذا وجود دارد ولي قابليت هضم و جذب آنرا بيان نمي كند.

  ۴– نشانه و اختصارها

كلسيم در اين استاندارد بصورت (ca) و بر حسب گرم در صد گرم نمونه غذائي محاسبه ميگردد.

  ۵– نمونه برداري

نمونه برداري از كليه غذاها به جزء غذاهاي پرحجم (علوفه , ريشه ها و غده ها مطابق استاندارد ايران شماره ۶۲۵) طبق استاندارد شماره ۳۳۱ ايران انجام مي گردد.

  ۶– روش آزمون

مقدار معيني از نمونه مورد آزمون را كه قبلاَ خرد و يكنواخت شده است پس از خشك كردن در اتوو بوسيله كوره الكتريكي بسوزانيد و پس از سرد كردن به آن اسيد كلريدريك اضافه كنيد و كلسيم را بصورت كلروركلسيم محلول درآوريد. سپس به محلول بالا مقداري اكسالات آمونيم اضافه كنيد تا

مقاله روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

نوشته مقاله روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>