مقاله اسهال ويروسي گاو

مقاله اسهال ويروسي گاو

گزارش بيماري

روستاي فتح آباد كوار در ۴۵ كيلومتري جنوب شرقي شيراز قرار دارد. اين روستا با دارا بودن بيش از ۸۰۰۰راس گاو وگوساله پرواري از مهمترين مراكز پرواربندي استان فارس مي باشد. با توجه به ورود      گوساله هاي پرواري بصورت قاچاق از نقاط مرزي كشور به اين روستا در سالهاي ۶۷ و ۷۳ شاهدبروز بيماري طاعون گاوي بوده ايم.لذا بروز هر گونه بيماري مخاطي در اين روستا ‍با دقت نظر خاص ، بررسي مي گردد.

در تاريخ ۲۱/۶/۸۲ متعاقب گزارش يك مورد بيماري در يك باب گاوداري پرواري واقع دراين روستا ‍ واحد بررسيهاي شبكه دامپزشكي شهرستان شيراز به محل عزيمت كرده و نسبت به بازديد و بررسي گاوداري اقدام لازم را بعمل آورد و نهايتاً مشكوك به بيماري مخاطي گرديد.

تعداد ۸۳ راس گوساله پرواري ۱۰۰ روز قبل از شهرستان كازرون خريداري و به اين محل منتقل شده بود. علائم بيماري از مورخه ۱۵/۶/۸۲ در گاوداري ظاهر گرديد و دامها به درمانهاي علامتي پاسخ نداده بودند.

در تاريخ ۲۱/۶/۸۲  دو راس گوساله بعلت شدت بيماري ذبح شدند و در همان تاريخ ۴ راس از دامها  علائم مشابه اي را نشان مي دادند كه مهمترين آنها عبارت بودند از :

 1. تب بالا ( ۴۲ درجه سانتي گراد )
 2. ترشحات سروزي چشم و بيني
 3. پرخوني شديد مخاطات چشم
 4. پرخوني لثه ها
 5. كراتيت قرنيه
 6. خمودگي
 7. قطع اشتها
 8. دو مورد اسهال
 9. تنفس شديد
 10. بزرگي غده لنفاوي پيش كتفي
 11. در كالبدگشايي مهمترين يافته ها شامل موارد زير بودند :
 12. پرخوني در روده باريك
 13. بزرگ بودن غدد لنفاوي مزانتريك و رتروفارنجيال

با تهيه گسترش خوني تيلريوز مثبت گزارش گرديد وسپس از كليه دامها جهت تهيه سرم ، خونگيري بعمل آمده

و همچنين از غدد لنفاوي دامهاي ذبح شده نمونه لازم جهت ارسال به سازمان دامپزشكي اخذ گرديد.

بتدريج بيماري با همان علائم كلينيكي در گله توسعه پيدا كرد و با توجه به اهميت موضوع و مشكوك بودن به بيماري طاعون گاوي وعدم پاسخ به درمان هاي علامتي ، دستور  قرنطينه صادر گرديد. ضمناً با استقرار ۲ اكيپ فعال بيمارياب در روستا دستورات بهداشتي و قرنطينه اي به دامداران ارائه  و با هماهنگي بخشداري ، جهاد كشاورزي و ساير ارگانهاي ذيربط ، با استقرار يك اكيپ ويژه در ورودي روستا قرنطينه دامي اعمال گرديد.

همچنين بعلت اهميت موضوع در تمامي بخشهاي شهرستان اكيپهاي بررسي بصورت فعال نسبت به نظارت ،  بيماريابي و ارائه دستورات بهداشتي به دامداران اقدام نمودند.

در تاريخ ۲۶/۶/۸۲ كارشناس بررسيهاي سازمان دامپزشكي كشور از منطقه بازديد بعمل آورده وبا توجه به ماهيت بيماري دستور كشتار صادر گرديد.

نهايتاً براساس دستور سازمان دامپزشكي كشور از ۸۳ راس گوساله موجود در واحد تعداد ۲۴ راس گوساله كه علائم بيماري را نشان مي دادند ، در محل دامداري كشتار گرديد و تعداد ۲۰ راس گوساله ديگر نيز به كشتارگاه كوار كه نزديكترين كشتارگاه به دامداري مي باشد. جهت ذبح انتقال داده شد و از مورخه ۳۰/۶/۸۲    علائم بيماري در گاوداري مذكور و ساير دامهاي روستا مشاهده نگرديد و نهايتاً  تشخيص قطعي بيماري توسط سازمان دامپزشكي كشور BVD-MD  اعلام گرديد.

اسهال ويروسي گاو ( بيماري مخاطي )

اسهال ويروسي گاو يكي از بيماريهاي عفوني گاو است كه بوسيله Pestivirus از خانواده توگا ويريده ايجاد  مي شود. اين بيماري براي اولين بار در سال ۱۹۴۶ در نيويورك مشاهده گرديد.

بيماري عموماً بصورت تحت كلينيكي يا ملايم با درصد ابتلاي بالا  و تلفات كم مشاهده مي شود . اما در موارد حاد بيماري تلفات بالا نيز مشاهده مي شود.

اين بيماري از نظر درمانگاهي با علائم گاسترو اينتريت ، همراه با اسهال شديد ، زخم و تورم و سائيدگي مخاط دهان و بيني ، تب ، لوكوپني ، كاهش ترشح شير و سقط مشخص مي گردد .

در سال  ۱۹۵۳ در ايالت آيوواي آمريكا بيماري مشابه اي همراه با عوارض مخاطي مشاهده گرديد كه بيماري مخاطي ناميده شد اما اكنون مشخص گرديد كه عامل هر دو بيماري يكي مي باشد. يكي از جنبه هاي مهم اين بيماري شباهت آن با طاعون گاوي و MCF است كه با سائيدگي بافت پوششي مخاط دهان و مجاري گوارشي همراه مي باشد .

 

اتيولوژي :

Pestivirus يك ويروس RNA دار مي باشد كه از لحاظ پادگني شباهت زيادي به ويروس طاعون خوك و    عامل بيماري بوردر گوسفند دارد ، اين ويروس توسط حرارت ، تغييرات PH و مواد ضد عفوني كننده از بين   مي رود اما در درجه حرارت پايين ماندگار مي باشد.

 

اپيدميولوژي :

بررسي هاي سرولوژيكي نشان داده است كه با وجود كم بودن تعداد گاواني كه نشانيهاي درمانگاهي بيماري را بروز مي دهند ، ميزان عفونت خيلي زياد است . در انگلستان لااقل ۵۰ درصد گاوان از نظر سرمي واكنش     مثبت نسبت به بيماري دارند و در استراليا اين نسبت به ۸۹ درصد بالغ مي گردد كه در مناطق گرم ميزان آلودگي ۹۱ درصد و در نواحي معتدل ۵۴ درصد است. در كنيا ۱۹ درصد گاوان بالغ در آزمايش سرمي مثبت مي باشند. سويه هاي ويروس در اين كشور با سويه هائي كه در آمريكا و آلمان جدا گرديده مشابه است . در آلمان ۷۶ درصد گاواني كه مورد آزمايش قرار گرفته اند در آزمايش سرمي آلوده بوده اند . ميزان شيوع از ۴۰ درصد در گوساله هاي ۶  ماهه تا ۹۱ درصد در گاوان بالغ متغير بوده است . در رودزيا ۶۴ درصد گاوان آلوده تشخيص داده شده اند.

گاوها در تمامي سن ها حساس مي باشند. اما بيشتر در ۸ تا ۲۴ ماهگي بيماري را نشان مي دهند. بيماري بطور محسوسي در زمستان شيوع بيشتري دارد ولي ظاهراً بيماري در گاوان گوشتي بيش از گاوان شيري شيوع    دارد. در گوساله هاي گوشتي بيماري چند هفته يا ماه بعد از دوران شيرخوارگي و اغلب در سنين ۶ تا ۱۰     ماهه بروز مي كند. در گاوداريهاي بسته ممكن است تا ۲۵ درصد گوساله ها به فرم حاد بيماري مبتلا گردند و ميزان تلفات به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بالغ شود. در گاوداريهاي باز كه ورود گاوان جديد در آنها اغلب صورت       مي گيرد بيماري معمولاً بصورت تك و توك بروز مي كند. در گاوان پرواربندي بيماري معمولاً چند هفته پس     از ورود دامها به محل پرواربندي ظاهر مي شود و معمولاً بصورت تك و توك است مگر اينكه تعدادي از گاوان پرواربندي از گاوداريهاي بسته و محصور ( بدون ارتباط با ساير گاوان ) به محل آورده شده و با دامهاي ناقل بيماري مخلوط گرديده باشند. اسهال ويروسي گاوان را مي توان از راه دهان و يا تزريق بسهولت انتقال داد ،    در شرايط طبيعي انتقال بيماري بوسيله تماس مستقيم و يا غير مستقيم صورت مي گيرد و بازديدكنندگان عادي ترين وسيله سرايت از گله اي به گله ديگر است ،گرچه مهمترين وسيله انتشار بيماري مواد غذايي آلوده             با مدفوع دامهاي مبتلا مي باشد ، ولي آلودگي ممكن است  از طريق ادرار و يا ترشحات بيني نيز صورت گيرد . انتقال توسط حشرات و بند پايان نيز گزارش شده است.

مقاله اسهال ويروسي گاو

نوشته مقاله اسهال ويروسي گاو اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>