مقاله آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

مقاله آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

  ويژگي‏هاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

تجديد نظر

رئيس
خالصي-عباس دكتر دامپزشك مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 اعضاء
بشاش-مصطفي مهندس شيمي شركت بشاش
شماع-محمود دكتر دامپزشك استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران و كارشناس موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
فردين حسيني -داود فوق ليسانس صنايع غذائي كارخانه قند اقليد
كشاورز محمديان- باقر مهندس كشاورزي قسمت كنترل كيفي شركت پشتيباني امور دام
گلستانه نژاد-حسن دكتر دامپزشك اداره دامپزشكي و كنترل مواد غذائي نيروي زمين ارتش جمهوري اسلامي ايران
مزيتي-پرويز دكتر دامپزشك مركز همكاري امور دام
مهادنصيري-فريدون دكتر دامپزشك كارخانه خوراك دام پارس
نيكپور تهراني-كريم دامپزشك شركت سيمرغ
 دبير
صيانتي-احمد مهندس كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

فهرست مطالب

 

ويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

تعريف

ويژگيها

ناپذيرفتني  ها

نمونه برداري

بسته بندي و نشانه گذاري

پيشگفتار

استاندارد ويژگي‏هاي آرد استخوان براي تغذيه دام  ، طيور و آبزيان كه نخستين بار در سال ۱۳۴۹تهيه گرديد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني خوراك دام و طيور براي دومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در دويست و سي و سومين جلسه‏كميته ملي استاندارد كشاورزي و  غذايي مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱تصويب شد، اينك باستناد بند  ۱ماده ۳قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر گرديد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در  زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد  توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشها لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

۱– نتايج آزمايش‏ها مربوط به موسسه استاندارد، شركت سيمرغ  ، اداره دامپزشكي (كنترل مواد غذايي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي )

۲- D.C.Church.1986

Livestock feed and feeding

Second Edition A.Reston Book Prentice Hall

Engle wood Cliffs P.165 U.S.A

۳- Indian standard: specification for Bone -Meal

  1. Live Stock feed Supplemen 1986

۴- Jarrige R.etal 1988 Alimeatation de Bouins

Coprins IVRA paris P.456 Francee.

ويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان ۱

مقدمه

آرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود.

اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان ۱ و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهيه گردد آن را خاكستر استخوان ۲ مي  نامند.

۱– هدف

مقاله آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

نوشته مقاله آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>