طرح کار افرینی چراغ روشنايي پارک ها

چراغهاي روشنايي پاركها در پاركه ا ، فضاي سبز، معابر عمومي و ميدان ها بعنوان يك منبع اصلي
روشنائي و همچنين زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين چراغها مجموعه اي از قطعات خريدني و
Cross بازو (Post) ساختني مونتاژ شده به صورت يك مجموعه واحد بوده و بطور كلي شامل پايه
مي باشند . (bulb) و حباب روشنائي (Arm)
چراغهاي روشنائي در دو نوع ساده و يا تزييني و در طرح و شكلهاي كاملا متنوع به بازار عرضه
مي شود.
تكنولوژي ساده ساخت اين كالا و عدم نياز به سرمايه گذاري سنگين باعث شده است تا كارگاه هاي
كوچك و متوسط به سادگي اين محصول را توليد و به بازار عرضه نمايند.
با استفاده از مباني داده شده، عددي بيش از ۱۸ درصد براي اين (IRR) با محاسبه نرخ بازده داخلي
مناسبي است و در صورتي كه بازاريابي مناسبي براي فروش كالا صورت IRR طرح بدست مي آيد كه
پذيرد، طرح از توجيه مناسب و منطقي براي سرمايه گذاري برخوردار خواهد بود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي چراغ روشنايي پارك ها
۲
۲٫ معرفي محصول
۱-۲ . انواع چراغهاي پاركي و ويژگيهاي آنها
چراغهاي روشنائي در دو نوع ساده و يا تزييني و در طرح و شكلهاي كاملاً متنوع به بازار
عرضه مي شود. بسته به نوع چراغ روشنائي مورد بحث فرايند توليد آنها متفاوت مي باشد.
در چراغهاي تزييني پايه ها معمولا به روش ريخته گري فولاد، ريخته گيري فولاد و آلومنيوم و يا
ريخته گري آلومنيوم توليد مي شوند . پايه ها در ابعاد و اندازه هاي مختلف قابل توليد مي باشند .
براي چراغهاي پاركي كه بيش از يك چراغ روشنائي دارند، بازو تعبيه مي گردد . قيمت چراغهاي
تزييني نسبت به چراغهاي ساده بالاتر بوده و بيشتر در بحث مبلمان شهري مي تواند مورد
استفاده قرار گيرد.
مزاياي ريخته گري آلومنيوم :
• صرفه اقتصادي
• راحتي نصب به لحاظ سبك بودن آن
مزاياي ريخته گري فولاد :
• درجه اطمينان بالا
• دوام و عمر بالاي آن
• استحكام و عدم انعطاف پذيري
• عدم انتقال تنشها همانند ساير فلزات و در نتيجه افزايش طول عمر و كاهش نياز به
تعميرات و نگهداري
• امنيت بيشتر از خرابكاران به دليل ارزش بازيافت كم و سنگين بودن آن
موارد كاربرد:
• پروژه هائي كه استحكام و عمر بالا مد نظر باشد
• پروژه هائي كه در معرض خرابكاري زياد هستند
مزاياي ريخته گري فولاد –آلومنيوم :
• صرفه اقتصادي بالا براي چراغهاي پايه بلند
• دوام و طول عمر بالا
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي چراغ روشنايي پارك ها
۳
• امنيت بيشتر از خرابكاران به دليل ارزش بازيافت كم
موارد كاربرد:
• پروژه هائي كه پايه بلندجهت چراغ مورد نظر باشد
• پروژه هائي كه در معرض خرابكاري زياد هستند
• پروژه هائي كه در آنها هزينه كمتري نسبت به پايه هاي كاملا فولادي مد نظر باشد
در نوع ساده اين چراغها، از لول ه ها و پروفيلهاي فولادي و شكل دهي ورقهاي فولادي براي توليد
آن استفاده مي شود كه فرايند توليد آنها ساده تر مي باشد.
۲-۲ . كد آيسيك چراغ پارك
چراغهاي روشنايي پاركها با شماره آيسيك ۳۱۵۰۱۶۱۳ در پاركه ا ، فضاي سبز، معابر عمومي و
ميدانها بعنوان يك منبع اصلي روشنايي و همچنين زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين
چراغها مجموعه اي از قطعات خريدني و ساختني مونتاژ شده به صورت يك مجموعه واحد بوده
مي باشند . (bulb) و حباب روشنا يي (Cross Arm) بازو (Post) و بطور كلي شامل پايه
۳-۲ . تعرفه گمركي و شرايط واردات
چراغهاي پاركي با تعرفه گمركي كلي ۹۴۰۵ شامل چراغها و وسايل روشنايي و همچنين
نورافكن ها به كشور وارد و شرايط خاصي براي واردات آن وجود ندارد . بدليل سادگي فرايند
توليد، واردات آن به كشور ناچيز بوده و مصرف داخلي توسط توليدكنندگان داخلي ت امين
مي شود.
معمولا با توجه به تنوع و شكل اين نوع چراغها، قيمت اين كالا بسيار متفاوت بوده و نمي توان
قيمت مبنايي را براي آن قرار داد.
مشوق هاي صادراتي براي اين كالا وجود نداشته و همانگونه كه ذكر گرديد بدليل سادگي فرايند
توليد و عدم نياز به فناوري پيشرفته، اين كالا در هر كشوري قابل توليد و عرضه بوده و مزاياي
نسبي جهت واردات اين كالا توسط كشورهاي مختلف وجود ندارد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي چراغ روشنايي پارك ها
۴
۴-۲ . كالاي جايگزين
نمي توان كالاي جايگزيني براي چراغهاي روشنائي در پاركها و معابر عمومي يافت و نياز به
روشنايي ضرورت اصلي وجود اين كالاست.
۵-۲ . اهميت استراتژيك
چراغهاي پاركي از درجه اهميت بسيار پاييني برخوردار بوده و صرفاً روشنايي مورد نياز
فضاها را تامين مي نمايند.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي چراغ روشنايي پارك ها
۵
۳٫ مطالعات بازار
با توجه به نبود اطلاعات در مورد ميزان مصرف اين كالا در كشور، نمي توان بطور دقيق از وضعيت
بازار آن آگاه شد . همانگونه كه پيشتر آمد، اين چراغها جهت روشنايي پاركها، فضاي سبز، ميادين،
مبلمان شهري و … بكار مي رود. بدليل حفظ زيبايي و آراستگي اينگونه فضاي سبزها، اين كالا پس از
چند سال از نصب، تعويض و مدلهاي جديد جايگزين مي گردند.
۱-۳ . بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
طبق آمار وزارت صنايع شركتهاي توليدكننده چراغهاي پاركي در ايران و ظرفيت توليد آنها به
صورت جدول زير مي باشد:
وضعيت استان
ظرفيت
(عدد)
رديف نام توليدكننده
۲۵۰۰۰ بهره برد اري بي سابقه آذربايجان شرقي
شركت صنايع روشنائي
۱ سپهرسهندتبريز
۲ شركت تعاوني ۲۴۸ شمس ۲۰۰۰۰۰ فعال آذربايجان شرقي
۳ علي نضيري ۱۰۰ فعال آذربايجان شرقي
۴ محمدحكيمي ۳۶۰۰۰ فعال آذربايجان شرقي
۵ اطلس نور اصفهان – شركت ۱۰۰۰۰ فعال اصفهان
۶ بنده خدا – مجيد ۷۰۰۰ فعال اصفهان
۷ ترك زاده اصفهاني-محمود ۱۰۰۰۰ فعال اصفهان
۸ تعاوني اصفهان آلومين ۵۲۵۰۰ فعال اصفهان
۹ جنتيان – محمدرضا ۴۰۰۰ فعال اصفهان
۱۰ گل نور ۱۱۰۰۰۰ فعال اصفهان
۱۱ يراقي – اصغر ۱۰۰۰۰ فعال اصفهان
۱۲ نو افرح ۳۳۰۰۰ فعال تهران
۱۳ ترينورم ۱۵۰۰۰ بهره بردا ي بي سابقه تهران
۱۴ پارس لوستر ۵۰۰۰ فعال تهران
۱۵ حسين تعالي ۱۰۰۰ فعال تهران
۱۶ سيد مرتضي ميرفخرائي ۲۵۰۰۰ فعال تهران
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي چراغ روشنايي

نوشته طرح کار افرینی چراغ روشنايي پارک ها اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>