طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )

ظرفيت : ۲۰۷۵ تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: ۱۸۸۸ ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: ۱۸۸ ميليون ريال

سهم تسهيلات: ۱۷۰۰ ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه

مقدمــه :

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، حبوبات و ساير محصولات غذايي گرانول يا پودري ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – ۱ ) زميـن :

متـراژ ( متر مربع ) هزينه واحد ( هزارريال ) هزينه كل ( ميليون ريال )
۲۰۰۰ ۳۰ ۶۰

الف – ۲ ) محوطه سازي :

رديف شــرح مقدار هزينه واحد ( هزارريال) هزينه كل (ميليون ريال )
۱
۲
۳ تسطيح و خاكبرداري
ديواركشي
خيابان كشي
پاركينگ و فضاي سبز ۲۰۰۰مترمربع
۶۰۰مترمربع
۲۴۰مترمربع
۵۰۰مترمربع ۵
۶
۱۰
۲۰ ۱۰
۶/۳
۴/۲
۱۰
جـــمـــع ۲۶
الف – ۳ ) ساختمانها:

رديف شــرح زيربنا(m2) هزينه واحد ( هزارريال) هزينه كل (ميليون ريال )
۱
۲
۳
۴ انبار مواد اوليه
انبارمحصول
سالن توليد و آزمايشگاه
اداري و سرويس
نگهباني و تاسيسات ۲۵۰
۲۰۰
۳۰۰
۷۰
۳۰ ۴۰۰
۴۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۴۰۰ ۱۰۰
۸۰
۱۳۵
۲۸
۱۲
جــــــمـــع ۳۵۵

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی

نوشته طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>