طرح پرورش دام

پرورش دام
– مقدمه
از مهمترين عواملي كه پيشرفت در هر فعاليت توليدي اقتصادي را تضمين مي كند تلفيق دانسته هاي علمي با امكانات علمي است و اين امر در برخي از رشته هاي توليدي مانند فعاليتهاي دامپروري لازم و ضروري مي باشد و چنانچه نگاهي اجمالي به وضعيت دامپروري كشاورزي ما پيشرفته داشته باشيم مشاده مي نمائيم كه با بكارگيري تكنولوژي و استفاده از علوم و فنون تخصصي راندمان توليد در كشورهاي صنعتي به طور چشمگيري افزايش يافته تا آنجا كه حدود هشتاد درصد (۸۰% )‌توليدات دامي مربوط به اين كشورها مي باشد و ۲۰% مابقي توليد را كشورهاي در حال توسعه دارا مي باشد – اين روند توليد نيست بلكه معكوس با جمعيت كشور ما داشته و جمعيت دنيا توليد را دارند . لازمه تامين نياز پروتئيني اين جمعيت ۵/۴ ميلياردي ، بايستي از طريق توليدات كشورهاي خودشان و يا واردات انجام پذيرد .
با توجه به سياستهاي برنامه پنج ساله دوم كشور جمهوري اسلامي ايران تقريباً بدون افزايش دام و واحدهاي دامي و با حداقل واردات گوشت قرمز نياز پروتئيني جامعه بايستي تامين گردد و اين امر سرمايه گذاري بيشتر در بخش دامپروري سنعتي و استفاده از دانش روز در توليدات را طلب مي نمايد . ضمن اينكه اين نگرش ضمانت سرمايه گذاري در توليد گوشت قرمز را تضمين مي نمايد .
و با توجه به اين ديدگاه دولتمردان نظام جمهوري اسلامي ايران و روند افزايش جمعيت در كشورمان اجراي پروژه هاي صنعتي توليد گوشت قرمز ضروري به نظر مي رسد و برهمين اساس طرح پروار بندي و توليد گوشت قرمز كه در ذيل مشروح آن ذكر گرديده جمعيت اجرا و گام – برداشتن در جهت سياست آتي كشور در نظر گرفته شده است .

۲- خلاصه طرح :‌
الف ) درخواست كننده تسهيلات :‌شركت دامداري ضيافت گوشت به شماره ثبت ۳۷۵ – شهرستان گناباد آدرس : گناباد – خيابان سعدي – مقابل بهزيستي .
ب ) موضوع طرح: احداث پرواربندي بره نژاد كودي و يا آميخته به ظرفيت دويست راس در هر واحد دوره و جمعاً سه دوره در سال به ظرفيت ساليانه ششصد (۶۰۰) راس .
ج) سوابق طرح : محل اجزاي طرح واقع در زمين به مساحت ۱۲۰۰ متر از اراضي كوثر به پلاك ۱۰ – اصلي و چهار فرعي واقع در شهرستان گناباد استان خراسان كه به استناد پروانه تاسيس پرواربندي بره شماره ۱۰۶ – پ / ص مورخ ۱۳/۲/۷۸ و كد : ۴۵۸۵ – ۰۹ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۱ صادره اط سري سازمان جهاد سازندگي خراسان معاونت امور دام استان مي باشد .
مواد مورد نياز در اين طرح فعلاً مهم تر از آب كشاورزان و مالكين منطقه است كه خريداري و تامين مي گردد و لازم به ذكر است در آينده چاهي حفر گردد و جهت برق مورد نياز واحد از برق سراسري استفاده خواهد شد و در طرح پيش بيني گرديده است.
۳- مجوزهاي قانوني طرح عبارت است از :
الف)‌ پروانه تاسيس پرواربندي دويست راسي بره و سه دوره در سال به شماره ۱۰۶ پ / ص مورخه ۱۳ / ۲ / ۷۸ و كد ۴۵۸۵ – ۰۹ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۱ صادره از سوي سازمان جهاد سازندگي خراسان معاونت امور دام استان كه بر اساس مجوزهاي بخشداري – شهرداري – محيط زيست – دامپزشكي – شركت برق و آب و … صادر گرديده است .
ب) نامه شماره ………………… مورخه ………………. سازمان برنامه و بودجه خراسان مبني بر تصويب دام تبصره سه از بودجه سال ۱۳۷۸ موضوع خود كفائي گوشت قرمز .
ج) نامه معاونت امور دام جهاد سازندگي استان خراسان مبني بر معرفي فرد جهت دريافت تسهيلات به مديريت طرح و برنامه جهاد سازندگي استان .
د)‌ نامه مديريت سطح و برنامه جهاد سازندگي استان خراسان مبني بر معرفي متقاضي به سازمان برنامه و بودجه خراسان جهت دريافت تسهيلات .
ر) سند زمين شماره ۲۵۹۴۴ از صفحه ۲۲۴ دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲۵ حوزه ثبتي مشهد .
ز) پروانه بهره برداري از چاه كه پس از اجراي طرح و پوشش سقف از شركت سهامي آب منطقه اي خراسان اخذ مي گردد .
و) مجوز احداث ساختمان از شهرداري شهرستان بيدخت گناباد به شماره ۱۳ مورخه ۱۵/۶/۷۸

۴- تشريح طرح :
عمليات طرح شامل احداث سازمان و تاسيسات و خريد ماشين آلات و اوراق مورد نياز و تامين قسمتي از هزينه جاري ساليانه به استفاده از تسهيلات تبصره سه مصوب سال – ۱۳۷۸ در قالب عثود مربوط مي باشد كه با همكاري سرپرستي محترم بانك صادرات استان پس از اعطاي اعتبار با دوران مشاركت شش ماهه به بهره برداري خواهد رسيد و بر اساس توجيهات مشروحه ذيل در طي پنج ساله باز پرداخت تسهيلات اعطايي صورت خواهد گرفت و پس از بهره برداري طرح در سال سه دوره بره و يا ميش و از دو قوچ خريداري و پروار بسته خواهد شد .
( وزن زنده ۳۲ تن ) و عمليات كارشناسي مربوط به پرورش در طي دوره ها انجام خواهد پذيرفت .

۵- مشخصات فني طرح :
الف ) زمين : نوع خاك مرغوب با بافت مناسب از نظر پروفيل و جهت احداث بنا نياز به زير سازي جهت ديوه ره ها مي باشد و با توجه به محل پيش بيني شده جهت اوراث بنابر اساس كروكي منظم نيازي به تسطيح محل مورد نظر نمي باشد .
ب) ساختمان : با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه لازم بوده كه نوع ساختمان طوري پيش بيني گردد كه دام از سرما و گرما در امان باشد لذا برابر الگوي ساختماني مطلوب منطقه جايگاه بسته و ديوارها آجر با ملات سيمان پيش بيني گرديده است و به منظور تسهيل شستشو و شعله دادن – سيمانكاري بدنه تا زير سقف بايستي كامل انجام پذيرد و با توجه به نياز نور و تهويه كافي مساحت زير بناي آغل پنجره پيش بيني گردد و سقف ايرانيت نصب بر روي آهن پيش بيني و احداث گردد و جهت آخور داخل آغل دور تا دور آغل آخور يكطرفه و وسط آن آخور دو طرفه پيش بيني گردد .
ساختمان كارگري با ارتفاع چهارمتر و ديوار آجر و ملات سيمان با روكش سيمان از داخل و سقف خربا و ايرانيت بايد احداث موتورخانه و ساير اماكن مورد نياز نيز در طرح پيش بيني گردد .
ج) تاسيسات : جهت تامينت برق از شبكه سراسري استفاده خواهد گرديد و جهت تامين آب شرب دام نيز مجوز حفر چاه در دست تيه مي باشد كه بعد از انجام ۷۰% عمليات ساختمان اخذ و ارائه خواهد شد

نوشته طرح پرورش دام اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>