طرح تولید کامیون قطار

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید کامیون قطار میباشد. که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کامیون قطار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصولات
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید کامیون قطار میباشد. این محصول در سیستم حمل
و نقل ریلی بعنوان ماشینی براي حمل بار مورد استفاده قرار می گیرد .
در دنیاي صنعتی امروز ، حمل و نقل از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و سالانه میلیون
ها تن کالا در نقاط مختلف کشور جابجا می گردد که این امر از چهار طرق حمل و نقل جاده اي ،
ریلی ، هوائی و دریایی صورت می گیرد . حمل و نقل هوائی عموما براي بارهاي سبک و حساس
و گران قیمت و همچنین حمل و نقل دریایی صرفا در شمال و جنوب کشور انجام می شود و
بدینوسیله می توان گفت که عمومی ترین شیوه حمل و نقل در کشور جاده اي و ریلی است
بطوریکه سالانه حدود ۴۸۰ میلیون تن بار در کشور جابجا می گردد که سهم حمل و نقل ریلی از
آن ۱۱ درصد می باشد که با توجه بر آن اهمیت حمل و نقل ریلی مشخصمی گردد .
واگن ها تجهیزات حمل و نقل بار در صنعت حمل و نقل می باشند . این تجهیزات اتاقک هاي
چرخ داري هستند که با اتصال به همدیگر تشکیل قطار را داده و قطار فوق نیز توسط لکوموتیو
به حرکت در می آید .
واگن هاي قطار خود به دسته هاي مختلف تقسیم می گردند که در اینجا جهت آشنائی
فهرست آن آورده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کامیون قطار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
هر کامیون قطار شامل اتاق اصلی ، تامپون ، چرخ و محور ، سیستم تعلیق ، سیستم ترمز ،
سیستم اتصال واگن ها و قطعات دیگر می باشد .
-۲-۱ دستهبندي محصول
واگن ها براساس ظرفیت و تناژ بار قابل حمل ، مشخصات فنی بار و حساسیت آن به عوامل
محیطی ، شیوه بار گیري و تخلیه ، ابعاد و شکل ظاهري بار و … متفاوت میباشند . انتخاب نوع
واگن تابع معیار هاي ذکر شده در بالا می باشد و لذا با توجه بر اینکه بار قابل حمل کاملا
متفاوت است لذا انواع واگن مورد استفاده در حمل و نقل ریلی نیز متفاوت است که در اینجا
اشاره اي کوتاه بر آنها شده است .
کامیون قطار ( لبه کوتاه و لبه بلند ) ·
این واگن ها همانند اتاق بار کامیون ها می باشند و براي حمل کالاهائی که حساسیت کمتري
نسبت به عوامل جوي دارند مورد استفاده قرار می گیرد . این واگن ها تحت عنوان واگن هاي
روباز با دیواره هاي جدا نشدنی نیز نامیده می شود که ارتفاع دیواره در آنها بیش از ۶۰ سانتی
متر می باشد . کامیون هاي قطار به دو نوع واگن هاي لبه کوتاه و لبه بلند تقسیم می گردند .
واگن هاي کفی ·
این واگن ها براي حمل کالاهاي سنگین ، آهن آلات ، وسایط نقلیه ، ماشین آلات و غیره مورد
استفاده قرار می گیرد .
واگن هاي مسافربري ·
این واگن ها داراي صندلی و امکانات خدماتی و بهداشتی بوده و براي حمل و جابجائی مسافر
مورد استفاده قرار می گیرد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کامیون قطار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
تانکرها ·
تانکرها جهت حمل بار مایع و یا گازي شکل مورد استفاده قرار می گیرد .
واگن هاي باري خاص ·
این واگن ها براي حمل کالاهاي مخصوصو ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد .
محصول مورد مطالعه طرح حاضر کامیون قطار می باشد که پیشتر در مورد آن توضیحات
لازم ارائه شد . همچنین در پیوست گزارش مشخصات فنی این نوع واگن ها به تفضیل آمده است
.
محصول ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، محصولات مورد مطالعه داراي کد آیسیک
۳۵۱۱۱۴۱۰ میباشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
کامیون قطار در طبقهبندي کالایی وزارت بازرگانی، داراي شماره تعرفه ۸۶۰۶۹۲ است.
-۱-۳ شرایط واردات محصول
کامیون قطار صرفا دًر مورد حمل بار ریلی مورد استفاده دارد. از اینرو وزارت بازرگانی
شرایط خاصی را براي آن تعیین نکرده است و تنها به ذکر حقوق ورودي که معادل ۱۵ درصد
است اکتفا شده است.
گزارش امکان

نوشته طرح تولید کامیون قطار اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>