طرح تولید چیپس سیب زمینی

چکیده
چیپس سیب زمینی عمدتا” به عنوان تنقلات و در مواردي به عنوان مکمل غذاهاي گوشتی مصرف
غذایی دارد. در حال حاضر در بازار ایران چیپس کالایی رقابتی است و شرکتهاي تولید کننده سعی دارند با ارائه
اشکال و طعم هاي جدید در بسته بندي هاي متنوع و تبلیغات فراوان، سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص
دهند. از اینرو محصول جدید باید توان رقابت با محصولات شناخته شده را داشته باشد.
از طرف دیگر تولید محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی، مستلزم استفاده از مواد اولیه
مرغوب و مناسب فرآوري و ماشین آلات و تکنولوژي پیشرفته در کنار رعایت کامل استانداردهاي بین المللی
است. در اینصورت میتوان محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی تولید کرد.

چیپس سیب زمینی
-۱ معرفی محصول
واژه فرآورده هاي سوخاري سیب زمینی به طور عمده به چیپسو فرنچ فرایز (خلال سوخاري)
اتلاق میشود.
چیپس یک واژه آمریکایی است که به برش نازك سیب زمینی در چربی یا روغن گفته میشود، در
انگلستان نام” کریسپ” را بر روي این فرآورده گذاشته اند.
چیپس تا رطوبت ۲ درصد در روغن سرخ میشود. رنگ زرد روشن با طعم و مزه مطلوب و بافت ترد
دارد. علاوه بر این چیپس باید کمتر از ۱۵ درصد تاول و کمتر از ۱۰ درصد عیوب جزئی و کمتر از ۵
۳۲ درصد باشد. – درصد عیوب عمده داشته باشد و میزان چربی آن نیز باید بین ۴۰
-۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک): چیپس سیب زمینی ۱۵۱۳۲۰۱۸
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
تعرفه گمرکی سیب زمینی فرآوري شده (به شکل چیپس و فرنچ فرایز) در دو شاخه؛ سیب زمینی
محفوظ شده( به جز درسرکه یا جوهر سرکه) به شکل یخ زده با تعرفه گمرکی ۲۰۰۴۱۰۰۰ و در شکل
دیگر با شرح سیب زمینی محفوظ شده (به جز در سرکه یا جوهر سرکه) یخ نزده با تعرفه ۲۰۰۵۲۰۰
میباشد.
-۱-۳ شرایط واردات
بر اساس قانون صادرات و واردات، محدودیتی براي واردات انواع فرآورده هاي سیب زمینی از جمله
چیپس وجود ندارد. محصولات وارداتی با استانداردهاي ملی ایران تطبیق داده میشوند. مشخصات
گمرکی این کالا در جدول ( ۱) آورده شده است.
جدول( ۱): مشخصات گمرکی کالا
شماره تعرفه نوع کالا حقوق
گمرکی
سود بازرگانی شرایط ورود
۲۰۰۴۱۰۰۰ سیب زمینی محفوظ شده( به جز درسرکه یا جوهر سرکه) یخ زده ۰ ۴۶ ۴
۲۰۰۵۲۰۰ سیب زمینی محفوظ شده (به جز در سرکه یا جوهر سرکه) یخ نزده ۰ ۴۶ ۴
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردها
استاندارد تعیین و تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که اجراي آن
با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباري اعلام شده است در مورد این محصول با شماره ۳۵۷۵ و با
” موضوع ” آئین کار تولید قطعات سیب زمینی سرخ شده در روغن” و استاندارد شماره ۳۷۶۴
ویژگیهاي تکههاي سیب زمینی سرخ شده در روغن (چیپس)” ارائه شده است.
این استاندارد در مورد انواع تکههاي سیب زمینی سرخ شده در روغن خوراکی اعم از برگه، خلال
رشتهاي و خلال درشت کاربرد دارد.
در این استاندارد واژهها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده میشوند.
– -۱ برگه سیب زمینی: به تکههاي ورقه شده سیب زمینی اطلاق میشود که به ضخامت یکنواخت ۲
۱میلیمتر برش داده شده و در روغن خوراکی سرخ گردیده و میتواند به آن نمک و ادویه افزوده باشد.
۲- ۱ میلی متر و به طول ۶ – -۳ خلال رشتهاي: به تکههاي سیب زمینی اطلاق میشود که به قطر ۵
سانتیمتر برش داده شده و در روغن خوراکی سرخ گردیده و میتواند به آن نمک و ادویه افزوده باشد.
-۴ خلال درشت (فرنچ فرایز): به تکههاي سیب زمینی اطلاق میشود که به شکل مکعب مستطیل به
۱سانتیمتر برش داده شده و پس از سرخ کردن در روغن – ۲ میلیمتر و طول ۶ – مقطع عرضی ۱۰
خوراکی، خنک یا منجمد و بستهبندي و عرضه میگردد.
-۵ تکههاي شکسته: به تکههایی اطلاق میشود که کوچکتر از نصف تکههاي کامل همان نوع فرآورده
باشد (برگه، خلال، رشتهاي و خلال درشت)
-۶ تکههاي سوخته: به تکههائی اطلاق میشود که در نتیجه سرخ کردن رنگ آن از زرد طلائی تیرهتر
شده باشد.
– ۷ تکههاي سبز رنگ: به تکههائی اطلاق میشود که فاقد رنگ طبیعی سیب زمینی سرخ شده در
روغن خوراکی بوده و رنگ آن متمایل به سبز باشد.
– ۸ مانده سموم: مقدار سمی است که پس از آفت زدائی زراعی و انباري در سیب زمینی مانده باشد.
مواد اولیه
۱ باشد براي / -۱ سیب زمینی: کلیه گونهها و ارقام سیب زمینی که وزن مخصوص غده آن بیشاز ۰۷
تهیه تکههاي سیب زمینی سرخ شده در روغن مناسب است.
-۲ نمک: نمک مورد مصرف باید داراي ویژگیهاي مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶ (ویژگیها،
بستهبندي، روشهاي آزمون) باشد.

 

نوشته طرح تولید چیپس سیب زمینی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>