طرح تولید چشم الكترونيک

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك
است.
اهميت صنايع وابسته به الكترونيك نور ي ، مانند چشم الكترونيك ي ، به دليل تنوع محصول و كاربرد در
جوامع پيشرفته بسيار زياد بوده و درآمد حاصل از آن در سال هاي گذشته افزايش يافته است . هر
روز اختراع و ابداعي جديد بر اساس اين تكنولوژي صورت مي گيرد و بر كاربرد آن مي افزايد . امروزه
در فناوري هاي ديجيتا ل ، عكاسي ، فيلم برداري ، نظامي ، پزشكي و بسياري ديگر از علوم ، از الكترونيك
نوري ، چشم الكترونيك و يا سلول هاي نوري (فوتو رسيستان س) استفاده مي شود.
ايجاد كارخانه توليد چشم الكترونيك مورد لزوم بسياري از صنايع داخل كشور بوده و در شرايط
فعلي با استفاده از واردات نياز آنها تامين مي شود . احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود ۱۷۵۷۵
ميليون ريا ل ، اشتغال زاي ي حدود ۲۰ نفر و استفاده از تسهيلات بانك ها امكان پذير است . طرح مي تواند با
استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۱
امكان سنجي مقدماتي چشم الكترونيك
۲
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي
ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما
براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج س رمايه گذاري، تهيه پرفورما هاي مربوطه و تماس با
شركت هاي خارجي انتخاب ي ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه پيشنهاد
مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۱
امكان سنجي مقدماتي چشم الكترونيك
۳
۲٫ هدف
هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد چشم هاي الكترونيك
مي باشد. مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ( Electronic-Eye)
۲۰ درصد برآورد مي گردد . با توجه به كاربرد فراوان اين محصول در بسياري از ابزار و وسايل
الكترونيكي بررسي ايجاد كارخانه براي آن مي تواند مفيد باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۱
امكان سنجي مقدماتي چشم الكترونيك
۴
۳٫ ضرورت و اهميت
امروزه هزاران وسيله و ابزار الكترونيكي در دنيا براي بهبود زندگي انسان ها تهيه شده و هر روز
جهان در برابر اختراعي تازه در تكنولوژي به ويژه در زمينه وسايل الكترونيك قرار مي گيرد . از جمله
مواردي كه در پيشبرد صنعت يك كشور موثر شناخته شده استفاده از نوآوري در جهت رقابت پذيري
است كه براي بقاء صنايع به ويژه براي صنايع كوچك و متوسط اهميت فراوان دارد.
سرمايه گذاري در صنايع الكترونيك با توجه به تنوع بسيار زياد محصولات كه سبب شده كاربرد آن
در دنيا بسيار وسيع باشد اهميت فراوان دارد . در جهان امروز در تمامي كشورها حتي در كشورهاي
در حال توسعه در غالب نزديك به كل منازل انواع و اقسام وسايل الكتريكي موجود بوده و وابستگي
بشر به آنها روز به روز زيادتر مي شود . با عنايت به حجم عظيم وسايل الكتريكي و دهها هزار شركت
و كارخانه و متخصصيني كه در اين زمينه در جهان فعاليت مي كنند ، نوآوري و اختراع در ابزارها در
جهت بهينه سازي كاربرد آنها نيز بسيار فراوان است .
يكي از صنايعي كه در قرن حاضر در دنيا اهميت و نوآوري هاي فراوان داشته ، الكترونيك نوري يا
است كه پايه بسياري از ابزار الكترونيك از جمله چشم الكتروني ك و ( OPTO-ELECTRONICS)
سلول هاي نوري و غيره مي باشد . كاربرد فراوان اين صنعت در بسياري از وسايل الكترونيكي از جمله
دزدگيرها ، بعضي از انواع لامپ ها ، دوربين هاي عكاس ي ، فيلمبرداري ، تلويزيون و دهها ابزار ديگر سبب
شده كه توجه صنعتگران را به خود جلب نمايد . مطالعه در زمينه ايجاد كارخانه چشم الكترونيكي
مي تواند براي شناخت اين صنعت و امكان سرمايه گذاري در آن مفيد باشد . لازم به ذكر است كه به
دليل كاربرد بسيار زياد و وسي ع ، اين محصول بيشتر از بسياري از وسايل ديگر الكترونيكي سود آور
مي باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۱
امكان سنجي مقدماتي چشم الكترونيك
۵
۴ . معرفي محصول
در اين بخش صنعت چشم الكت رونيكي معرفي و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال مشخص خواهد
شد.
(OPTO-ELECTRONICS) و الكترونيك نوري (Electronic Eye ) 1-4 . چشم الكترونيك
۳۲۱۰۱۲۳۰ ) و كد تعرفه ۹۱۰۱۲۰۰ دستگاهي است ) چشم الكترونيك با كد آيسيك ۳۲۱۰
دقيق ، ظريف و حساس براي كنتر ل حركت و جابجايي اشيا يا افراد توسط نور . كافيست نور به
مقدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد . به محض آن كه فرد يا شيئي از مقابل دستگاه عبور
كند يا جابجا شو د ، بطوريكه تابش نور به سلول حساس كاهش يابد و يا متوقف شو د ، دستگاه
فوراً واكنش نشان مي دهد.
توصيف ف وق در واقع تعريف اوليه از ابزاري است كه با وجود سادگي ساختار از تكنولوژي
پيشرفته الكترونيك نوري استفاده مي كند.
سال ۱۸۸۷ ميلادي هانريش هرتز دانشمند آلماني در حين انجام آزمايش متوج&#۵۹۴۲۹;ه شد كه تاباندن
نور با طول موج هاي كوتاه مانند امواج فرابنفش به كلاهك فلزي الكتروسكوپ با بار منفي باعث
تخليه الكتروسكوپ مي شود وي با انجام آزمايش هاي بعدي نشان داد كه تخليه الكتروسكوپ
بخاطر جدا شدن الكترون از سطح كلاهك فلزي آن است . اين اولين قدم براي شناخت پديده اي
شد كه دهها سال بعد به عنوان الكترونيك نوري مورد استفاده بشر قرار گرفت.
هرچند تكنولوژي الكترونيك نوري به ده ها سال پيش بر مي گردد اما چشم الكترونيك نزديك
به ساختار امروزي در دهه ۱۹۷۰ توسط يكي از متخصصين شركت سوني تهيه شد . اين
كارشناس در ادامه تحقيقاتي كه ۲ نفر از متخصصين شركت آمريكايي بل براي تهيه ابزار
مورد نياز د وربين عكاسي انجام داده و به نتايجي رسيده بودند اولين چشم الكتريك را
اختراع نمود .
دزد گيرها ي معمولي در و پنجره سنسورهايي هستند كه به باز و بسته شدن در حساسند . اين
سنسورها دو تكه دارند كه يكي روي چهارچوب و ديگري روي قسمت متحرك در و پنجره و
درست رو به ر وي هم نصب مي شوند . تكه ثابت حاوي يك كليد خيلي ساده فنر دار و تكه
متحرك داراي يك آهن رباس ت . وقتي در بسته است و اين دو تكه روي هم قرار دارند . نيروي
آهن ربا بر كشش فنر غلبه مي كند و كليد را بسته نگاه مي دارد . ام &#۵۹۴۲۹;ا به محض باز شدن در و
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۱
امكان سنجي مقدماتي چشم

نوشته طرح تولید چشم الكترونيک اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>