طرح تولید چرخ و محور واگن

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید چرخ و محور واگن میباشد. که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید چرخ و محور واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید چرخ و محور واگن هاي قطار میباشد. چرخ
همانطوري که از اسم آن نیز مشخصاست قطعه فولادي است که زیر واگن نصب شده و سبب
حرکت واگن روي ریل خطوط آهن میگردد.
در شکل زیر نمونهاي از یک چرخ و محور نشان داده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید چرخ و محور واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
هر محور چرخ و محور شامل دو عدد چرخ فولادي و یک محور بین آنها است به طوري که
چرخ ها از طریق پرس (جازدن) روي دو سر محور مونتاژ میشوند. نکتهاي که در اینجا باید ذکر
شود این است که چرخها از طریق جا زدن پرسی روي محور نصب و مجموعه دو چرخ و یک
محور تشکیل یک مکانیزم حرکت صلب را میدهند. بنابراین مجموعه فوق در واقع یک قطعه
محسوب میگردد و هر تولید کننده لازم است مجموعه فوق را که شامل دو چرخ و یک محور
است پس از تولید، مونتاژ و تست نموده و تحویل خریدار نماید.
دستهبندي محصول
چرخ و محور براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، داراي وزن و ضخامت چرخ
متفاوت میباشند که بر همین اساس به چرخهاي لبه کوتاه ، لبه بلند، سبک، متوسط و سنگین
تقسیمبندي میگردند. ولی در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحاظ روشتولید، مواد اولیه و
مکانیزم مونتاژ و غیره در مورد کلیه انواع محصول یکسان است ، لذا تمامی آنها تحت عنوان
چرخ و محور نامیده خواهد شد.
محصول ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، محصولات مورد مطالعه داراي کد آیسیک
۳۵۲۰۱۳۱۱ میباشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
۸۶۰۷/ چرخ و محور واگن در طبقهبندي کالایی وزارت بازرگانی، داراي شماره تعرفه ۱۹
است.

نوشته طرح تولید چرخ و محور واگن اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>