طرح تولید مربا ، ترشی و خیارشور

چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در
اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد
اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده
است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١ ميليارد تومان دارد و
سرمايه در گردش مورد نياز برابر ٧٠٠ ميليون تومان و کل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ٣,٧٣
ميليارد تومان است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت كمتر از ٦ ماه برگشت مي يابد . ليكن
برآورد هاي اقتصادي به شدت تابع قيمت فصلي مواد اوليه مي باشد و توانايي رقابت با شركت هاي
ديگر نيز بسيار حائز اهميت است.
احداث واحد در استان هايي نظير تهران، آذربايجان شرقي و غربي، اصفهان، فارس، خراسان رضوي،
خوزستان و همدان و اردبيل که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و
بعلاوه نزديکي به بازار مصرف از مزيت نسبي برخوردار هستند، پيشنهاد مي شود.
فهرست
خیارشور وترشی
چکیده ۱
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۳-۱ شرایط واردات وصادرات ۱
-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی ۱
-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۱
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲
-۷-۱ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲
-۸-۱ اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز ۳
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۳
-۲ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۸
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۸
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۹
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۱
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۱۱
شیر سویا ۱۱
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ۱۹
-۱-۳ محوطه سازي ۲۰
-۲-۳ ساختمان ۲۱
-۳-۳ ماشین آلات ۲۲
-۴-۳ تاسیسات ۲۴
-۵-۳ وسائط نقلیه ۲۴
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی ۲۵
-۷-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده ۲۵
-۸-۳ هزینه هاي قبل از بهره برداري ۲۶
-۹-۳ سرمایه در گردش ۲۷
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۲۸
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۳۰
-۱۲-۳ هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك ۳۱
-۱۳-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۳۱
-۱۴-۳ هزینه هاي توزیع و فروش ۳۲
-۱۵-۳ جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید ۳۲
-۱۶-۳ نتیجه گیري ۳۳
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۳۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ۳۵
-۶ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۳۶
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح ۳۶
-۸ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی ۳۶
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۳۷
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود ۳۸
فهرست
مربا
چکیده ۴۰
-۲ معرفی محصول ۴۱
-۱-۲ مشخصات کلی محصول ۴۱
-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴۱
-۳-۲ شرایط واردات وصادرات ۴۱
-۴-۲ استانداردهاي ملی وجهانی ۴۲
-۵-۲ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۴۲
-۶-۲ موارد مصرف و کاربرد ۴۳
-۷-۲ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۴۳
-۸-۲ اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز ۴۳
-۹-۲ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۴۳
-۳ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال ۴۷ ۸۵
-۷-۲ بررسی روند مصرف از آغاز

نوشته طرح تولید مربا ، ترشی و خیارشور اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>