طرح تولید محصولات فرفورژه

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی
و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد
استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید محصولات فرفورژه میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت
خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات فرفورژه
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید فرفورژه میباشد . این محصولات در ردیف مبلمان و
اثاثیه لوکس خانگی طبقه بندي می گردد . انواع مبل ، تختخواب ، بوفه ، قاب آئینه ، میز تلویزیون،
گلدان هاي فانتزي ، آباژور ، لوستر و موارد مشابه که به شکل خاصو دکوري تولید و تزئین می
گردند در این گروه قرار دارند . فرفورژه از فلز ساخته شده و عموما به رنگ سیاه عرضه می
گردد و به نوعی می توان گفت که کسب و کار تولید محصولات فرفورژه تلفیقی از هنر و صنعت
است که در آن ظرافت و زیبائی هنر با تولید صنعتی تلفیق و محصولی بازار پسند تولید و به بازار
عرضه می گردد .
تولید محصولات فرفوژه بعضا بصورت سرویس کامل نیز انجام می گیرد که در این صورت
این محصولات شامل مبلمان – سرویس خواب – سرویس ناهارخوري و دکور و تزئینات در
طرحها و رنگهاي مختلف با ترکیبی از پارچه – فلز و چوب در طرحهاي هخامنشی و غیره تولید
می گردد .
در اشکال زیر نمونه اي از این محصولات نشان داده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات فرفورژه
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات فرفورژه
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
محصولات مورد مطالعه توسط دو گروه تولید می گردد .
گروه اول : واحدهاي تولیديصنعتی
این گروه را کارخانه هاي صنعتی تشکیل می دهند که همانند سایر محصولات صنعتی ،
فرفورژه نیز تولید و به بازار عرضه می گردد .
گروه دوم : واحدهاي تولیديصنفی
بخش عمده تولید مبل و فرفورژه توسط واحدهاي صنفی انجام می گیرد . این واحدها فاقد
پرونده در وزارت صنایع بوده و تحت نظارت سندیکا و اتحادیه ها فعالیت می نمایند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات فرفورژه
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
در ارتباط با سهم تولید و فروش گروه هاي فوق باید گفت که واحدهاي صنفی از میزان بسیار
بالاتري برخوردار هستند . این گروه بصورت مغازه اي و کارگاهی در سطح کشور و بخصوص
شهر تهران پراکنده می باشند .
ISIC کد
در مورد کد آیسیک که در مورد تولید کارخانه اي محصولات صادر می گردد نیز باید گفت
که فرفورژه به همراه سایر مبلمان و اثاثیه اداري و منازل تولید می گردد و لذا کد مستقلی براي آن
وجود ندارد .
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
فرفورژه شکل خاصی از مبلمان و اثاثیه لوکس خانگی و بعضا اداري و تجاري است که
بصورت فانتزي و تزئین شده تولید و عرضه می گردد . بنابراین در مستندات وزارت بازرگانی نیز
این محصولات در ردیف مبلمان ، تختخواب و چراغ قرار داده شده و ردیف مستقلی براي آنها
وجود ندارد . ذیلا عناوین و شماره تعرفه گمرکی گروه هاي فوق آورده شده است .
جدول شماره ۱ – عناوین و شماره تعرفه گمرکی محصولات فرفورژه
عنوان شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
مبل هاي فلزي ۴۵ ۹۴۰۳۲۰
لوستر ها ۵۵ ۹۴۰۵۱۰
مجموعه چراغ هاي فانتزي ۵۵ ۹۴۰۵۳۰
نشیمن ها از اسکلت فلزي ۴۵ ۹۴۰۱۸۰
در مورد سایر محصولات فرفورژه طبقه بندي دیگري وجود ندارد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات

نوشته طرح تولید محصولات فرفورژه اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>