طرح تولید ماشین آلات نان حجیم

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات نان حجیم میباشد. که در
قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت
افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم
سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه
گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه
گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند
کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات نان حجیم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
امروزه نان در اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به
نان لواش ، سنگک ، تافتون ، بربري ، نان حجیم و غیره اشاره کرد . هر کدام از این نان ها به
لحاظ نوع آرد مورد استفاده ، میزان مخمرها و همچنین فرایند پخت نسبت به همدیگر متفاوت
هستند و در این میان نان هاي حجیم از چند تفاوت عمده نسبت به نان هاي سنتی که پیشتر
اشاره شد برخوردار می باشند که این اختلاف شامل موارد زیر می باشد:
نوع آرد مورد استفاده ·
آرد مورد استفاده در پخت نان هاي حجیم از نوع بدون سبوس و سفید است . میزان گلوتن
این نوع آردها معمولا کم است .
نوع مخمر مورد استفاده ·
در فرایند تخمیر خمیر نان هاي حجیم ، از خمیر مایه استفاده می شود . این مخمرها قابلیت
تخمیر به همراه پف کنندگی قوي بوده و گاز کربنیک متصاعد شده از آنها سبب می گردد تا
خمیر نان به اصطلاح پف کرده و بدینوسیله نانی با ساختمان متخلخل و سبک ایجاد گردد که
دلیل اصلی اطلاق نان حجیم هم به این نوع نان ها همین خاصیت می باشد .
فرایند پخت ·
در فرایند پخت کلیه نان هاي سنتی ، از شعله مستقیم آتش استفاده می شود و این در حالی
است که در پخت نان هاي حجیم ، از حرارت غیر مستقیم آتش استفاده می گردد . این امر سبب
می شود که پخت نان بدون کوچکترین سوختگی صورت گرفته و علاوه بر آن نرمی و انعطاف
مناسب نیز در ساختمان نان بوجود آید .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات نان حجیم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
از دیگر نقاط مثبت در فرایند تولید این نان ها ، بهداشتی بودن پخت به دلیل استفاده از ماشین
آلات اتوماتیک ، هدر رفت پائین سوخت و غیره می باشد .
در طرح حاضر هدف ساخت ماشین آلات تولید نان حجیم می باشد . این ماشین آلات
همانطوریکه از عنوان آن نیز مشخصاست عهده دار تولید نان حجیم بوده و از قسمت هاي زیر
تشکیل یافته است :
تجهیزات تولید خمیر و میکسر ·
تجهیزات تولید قرصنان و دیوایدر آن ·
تجهیزات انتقال خمیر ·
تجهیزات پخت ( آون ) ·
سینی ها و ادوات ·
قطعات جانبی ·
مجموعه تجهیزات و ادوات فوق تحت عنوان ماشین آلات تولید نان حجیم نامیده می شوند که در
طرح حاضر هدف تولید آنها می باشد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات نان حجیم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
ظرفیت تولیدي این ماشین ها از ۱۵۰۰ کیلوگرم در روز تا ۲۰۰۰۰ کیلوگرم در روز متغیر است .
لازم به ذکر است که اندازه گیري ظرفیت در این ماشین ها بر اساس میزان آرد قابل جذب
ماشین اندازه گیري می شود .
در اشکال زیر چند نمونه از این ماشین ها نشان داده شده است .
محصول ISIC کد
مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن ماشین آلات پخت نان هاي حجیم داراي کد آیسیک
۲۹۲۵۱۴۱۶ می باشد .
گزارش

نوشته طرح تولید ماشین آلات نان حجیم اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>