طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و
سبزیجات میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و
سبزیجات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
الف – نگاهی بر روش هاي خشک کردن سبزي و میوه
یکی از روش هاي قدیمی براي نگهداري سبزي و میوه است و حتی ( Drying ) خشک کردن
امروزه با وجود توسعه روش هاي دیگر ، بسیاري از میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند .
اساس این روش همانا روي این اصل ساده است که میکرو ارگانیسم هاي موجود روي مواد
غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود ، بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي
موادي که فعالیت آبی آنها زیر ۰,۶ است رشد کنند . فعالیت آبی ( نسبت فشار بخار آب محصول
در یک محیط بسته به فشار آب خالصبه همان شرایط ) عامل نشان دهنده قابل اعتمادتري
نسبت به مقدار آب موجود براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشد . رابطه
بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه اي متغییر است .
مواد غذائی خشک شده داراي مزیت هاي خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش هاي دیگري
نگهداري شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از
استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود .
خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :
خشک کردن سنتی ·
در این روش خشک کردن سبزي و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیزات سنتی صورت
می گیرد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و
سبزیجات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و … با استفاده از روش هاي سنتی هنوز هم
در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر انجام می گیرد . در این روش محصول در روي سینی و
حتی روي زمین و توسط تابش گرماي خورشید خشکانده می شود .
خشک کردنصنعتی ·
خشک کردن صنعتی به کلیه روش هاي خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شده حرارت،
رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شود ، اطلاق می گردد . در این روش
خشک کردن سبزي و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد که بصورت مصنوعی و از طریق
ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شرایط در روش خشک کردن
صنعتی منتج به کاهش زمان خشک کردن شده و علاوه بر آن امکان تولید محصول خشک
مرغوبی را نیز میسر می سازد .
امروزه سبزي و میوه هاي بسیار زیادي از طریق صنعتی خشک می شوند که بعنوان نمونه
می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزي هاي مختلف ، کشمش ، زردآلو ( قیصی ) آلو
قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شکل می
گیرد .
خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش هاي سنتی داراي مزایاي بسیار زیادي می باشد که
در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حفظ شکل ظاهر و بازار پسندي : ü
محصولات خشک شده با روش هاي سنتی داراي تشابهت کمتري با حالت اولیه خود دارند ،
ولی در روش هاي خشک کردن صنعتی ، محصول تولید شده بعد از بار گردانی نسبتا شباهت
زیادتري با شکل اولیه میوه و سبزي خواهند داشت .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و
سبزیجات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
بهداشت و آلودگی ها : ü
در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قرار داده می
شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طول
زمان خشکاندن می شوند .
حفظ مواد مغذي : ü
میزان حرارت و نرخ آن در سیستم هاي سنتی قابل کنترل نیست و لذا در این روش خشک
کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیستم هاي
صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .
سرعت تولید : ü
در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت
و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد
فضاي لازم براي عمل خشک کردن : ü
در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کردن و خشک نمودن محصول مورد
نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سرعت کار ، نیاز به فضاي خیلی کمتري به
نسبت روش هاي سنتی می باشد .
با توجه بر مزیت هاي خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحی و ساخته شده و
سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف ساخت این
ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید .
ب- دستهبندي ماشین آلات مورد استفاده در فرایند خشک کردن
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و
سبزیجات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
ماشین آلات خشک کردن میوه و سبزي بر اساس فرایند

نوشته طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>