طرح تولید ماشین آلات بسته بندي

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات بسته بندي مواد غذائی
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات بسته بندي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
الف – تعریف بسته بندي
در سال ۱۰۳۵ میلادي گفته شده است که فردي ایرانی به نام انصاري خراسانی سفري به
مصر نمود و او در آنجا مشاهده کرد که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها و … را در کاغذ می
پیچند و به فروش می رسانند . این قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه بسته بندي مواد غذائی
است .
امروزه نقش بسته بندي در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندي خوب می
تواند موجب افزایش تحرك مدیران شده و سود زیادي را نصیب واحد تولید نماید . بسته بندي
سبب رساندن پیام کالاي بسته بندي شده به مصرف کننده است در عین حال بسته بندي موجب
افزایش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه هاي تبلیغاتی را در رابطه با مصرف کننده و بویژه
در مقابل کالاهاي رقیب بوجود می آورد بطور کلی زمانی بسته بندي را می توان موفق دانست
که جاذبه هاي ذیل را دارا باشد :
جاذبه کلام ·
جاذبه طراحی ·
جاذبه حفظ و نگهداري محتوي ·
جاذبه کمیت و کیفیت مناسب ·
جاذبه تبلیغات ·
جاذبه قیمت ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات بسته بندي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ایجاد جاذبه هاي فوق الذکر در بسته بندي ، مستلزم استفاده از ماشین آلات مختلف می باشد
که در این طرح هدف تولید بخشی از آن ها می باشد .
ب- دستهبندي ماشین آلات مورد استفاده در فرایند بسته بندي
ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی به گروه هاي مختلف تقسیم بندي می گردند که ذیلا به
آنها اشاره شده است .
ماشین هاي شرینک پک ·
ماشین هاي بسته بندي واکیوم اسکین ·
ماشین بسته بندي ترموفرمینگ ·
ماشین بسته بندي دوي پک ·
ماشین بسته بندي تترا پک ·
ماشین بسته بندي کارتن ·
ماشین بسته بندي کیسه پلاستیک ·
ماشین بسته بندي لفاف هاي کاغذ ·
ماشین بسته بندي فویل ها ·
ماشین بسته بندي استرچ ·
ماشین بسته بندي فویل آلومینیوم ·
ماشین هاي پرکن ( انواع پرکن شیشه ، بطري و ….. ) ·
ماشین بسته بندي حبوبات ·
ماشین بسته بندي قند ·
………… ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات بسته بندي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
در اشکال زیر چند نمونه از این ماشین ها نشان داده شده است .
ابعاد دستگاه:
۱۸۰ * ۱۴۰ * ۳۰۰
ارتفاع * عرض * طول
برق: ۱۲۰۰ وات ، ۳۸۰ ولت
P.E : نوع فیلم
توضیحات: عمق دوخت ۳ میلی متر
قابلیت اتصال به خط تولید مجهز
به چشم الکترونیک
اتوماتیک
ابعاد دستگاه:
۱۷۰ * ۲۰۰ * ۳۰۰
ارتفاع * عرض * طول
برق: ۹۰۰۰ وات ، ۳۸۰ ولت
P.E : نوع فیلم
ماشين شرينک پک
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات بسته بندي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
بطوریکه مطالب بالا نشان می دهد ، تنوع ماشین آلات مورد استفاده در صنعت بسته بندي
مواد غذائی بسیار بالا است . از اینرو معمولا ماشین سازان بر اساس توان فنی و مهندسی و
همچنین حجم سرمایه گذاري ، گروهی از ماشین آلات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می
نمایند . در طرح حاضر گروه هاي زیر از ماشین آلات جهت تولید انتخاب شده است .
ماشین بسته بندي شرینک پک ·
ماشین بسته بندي استرچ ·
ماشین بسته بندي حبوبات و مواد مشابه ·
ISIC کد
مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن کد آیسیک ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی
۲۹۱۹۱۶۱۳ است .
ماشين بسته بندي
انواع خشکبار
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ماشین آلات بسته بندي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی در طبقهبندي کالایی وزارت بازرگانی، تحت همین
عنوان طبقه بندي شده و داراي شماره تعرفه ۸۴۲۲۴۰ است.
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات بازرگانی خارجی کشورمان ، محدویت خاصی براي واردات این
ماشین آلات مشاهده نشده است . حقوق ورودي این اقلام ده درصد است .
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نتیجه گیري شده است که
استاندارد ملی براي ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی تدوین نشده است .
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
ماشین هاي بسته بندي داراي تنوع بسیار بالا می باشند همچنین هر کدام از آنها براي
کاربري خاصی طراحی و ساخته می شوند . بنابر قیمت این ماشین آلات پس از مشخصشدن
کلیه مشخصات فنی ، تجهیزات جانبی ، ظرفیت ، نوع محصول بسته بندي شونده و …. قابل تعیین
می باشد و لذا می توان گفت که در حالت عمومی نمی توان قیمت خاصی را براي آنها ارائه کرد .
لیکن در اینجا به منظور ارائه تصویري از حدود قیمت هاي این ماشین آلات ، برآوردهاي
زیر صورت گرفته است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح

نوشته طرح تولید ماشین آلات بسته بندي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>