طرح تولید لامپ كم مصرف

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد لامپ كم مصرف
است. نياز به صرفه جوئي در مصرف برق در دنيا و نقش اين (Fluorescent Lamps = CFLs
محصول در كاهش مشكلات زيست محيطي به همراه بازار در حال رشد آن در ايران و جهان، به همراه
برنامه هاي بسيار مفصل سازمان هاي بين المللي و دولت ها براي تشويق مصرف كنندگان به استفاده از
اين محصول، نياز به مطالعه و تاسيس كارخانه مربوط به آن را محسو س مي سازد. اهميت استراتژيك
محصول به همراه نياز به تامين بازار كه در شرايط حاضر بخش عمده اي از آن از طريق واردات تامين
مي شود ، و احتمال فراهم شدن امكان صادرات به كشورهاي همجوار از ديگر موارد توجيه شدن ايجاد
كارخانه مي باشد . نتايج بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد كه با احتساب هزينه هاي توليد و تخمين
اندازه بازار هدف ، پيش بيني مي گردد با سرمايه گذاري ثابت حدود ۳۹۶۰۰ ميليون ريال در دوره
توسعه، طرح در سال هاي اوليه توليد به سوددهي رسيده و ميزان باز ده داخلي محصول بيش از ۵۳
درصد است.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي لامپ كم مصرف
۲
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي
ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما
براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق ن تايج سرمايه گذاري، تهيه پرفورماهاي مربوطه و تماس با
شركت هاي خارجي انتخابي ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي برپايه داده هاي اوليه پيشنهاد
مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي لامپ كم مصرف
۳
۲٫ هدف
هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد لامپ كم مصرف
مي باشد . مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس Compact Fluorescent Lamps = CFLs
داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ۲۰ درصد برآورد مي گردد . با توجه به اهميت كاهش مصرف انرژي
و تبعات اقتصادي و زيست محيطي آن، اين صنعت در جهان و ايران رشد داشته و انتظار مي رود تا
حد زيادي جايگزين لامپ هاي معمولي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي لامپ كم مصرف
۴
۳٫ ضرورت و اهميت
يكي از ويژگيهاي دنياي امروز، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است . درطول سالهاي اخير
مصرف برق در بخشهاي مختلف، رشد چشمگيري داشته بطوريكه نياز توليد برق در روز اوج مصرف
سال جاري از مرز ۳۲ هزار مگاوات گذشت . توسعه در صنعت برق به سرماي ه گذاري سنگين و صرف
زمان طولاني جهت احداث تاسيسات توليد و انتقال نيازمند است . براي نمونه، جهت تامين برق يك
لامپ ۱۰۰ وات به حدود ۱۰۰ دلار سرمايه گذاري نياز است و درصورت مهيا بودن تمامي
امكانات ، ساخت يك نيروگاه بين ۴ تا ۸ سال به طول مي انجام د . در كشور ما ، بخش عمده
سرمايه گذاري مربوط به تامين برق در ساعات اوج مصرف است كه همواره از حوالي غروب شروع
شده و چند ساعت به طول م ي انجامد . بيشترين سهم مصرف برق در ساعات اوج مصرف مربوط به
مشتركين خانگي (حدود ۴۷ درصد ) و بخش عم ده اي از آن مربوط به مولفه روشنايي است و
پرمصرف ترين وسيله در اين بخش ، لامپهاي ۱۰۰ وات و ۶۰ وات رشته اي معمولي و شمعي مي باشند .
لامپهاي رشته اي در واقع مثل بخاري برقي عمل مي نمايند كه نور نيز ساطع مي كنند.
اساس كار لامپهاي رشته اي معمولي به گونه اي است ك ه بخش عمده برق مصرفي آنها به گرما تبديل
شده و تنها بخش كوچكي از آن (حدود ۱۰ درصد ) به روشنايي تبديل مي گردد. اين خصوصيت بويژه
در ماهها ي گرم ، باعث افزايش مصرف سيستم هاي سرمايشي نيز خواهد شد لذا استفاده از لامپهاي
كم مصرف بدليل عدم گرمازاي ي ، سبب كاهش چشمگيري در مصرف سيستم هاي سرمايشي و بالطبع
هزينه آن مي گردد . عمر كوتا ه لامپهاي رشته اي ، مصرف زياد برق و تلفات حرارتي آنها ، جملگي در
لامپهاي كم مصرف جبران شده و از راندمان بالايي برخوردار گرديد ه اند. استفاده از هر لامپ
كم مصرف بجاي لامپ معمولي در حاليكه ۱۲ ساعت در شبانه روز روشن باشد، با كاهش هزينه برق،
در طول سال بالغ بر ۶۰ % صرفه جويي اقتصادي خواهد داشت.
اما ساخت لامپ هاي كم مصرف تحولي در كاهش مصرف انرژي الكتريكي براي تامين روشنايي به
شمار مي رود
نتيجه بررسي هاي تحقيقاتي نشان مي دهد كه با توجه به مصرف يك پنجم برق توسط لامپ هاي
كم مصرف، جايگزيني لامپ هاي رشته اي با لامپ هاي كم مصرف به طور متوسط هزينه برق در منازل
را به يك سوم و در مناطق تجاري تا يك چهارم تعديل مي دهد.
عمر متوسط اين لامپ ها حدود ۱۰ برابر و بازده نوري انها تقريبا ۵ برابر لامپ هاي كم رشته اي است .
با اين توضيح جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي كم مصرف صرف ه جويي زيادي را به همراه خواهد
داشت . هر چند به طور متوسط هزينه اوليه براي خريد لامپ كم مصرف حدود ۶ برابر لامپ رشته اي با
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي لامپ كم مصرف
۵
توان مشابه است ، اما با فرض بطور متوسط ۸ ساعت روشن بودن لامپ ها در رو ز ، در مدتي حدود
شش ماه افزايش هزينه ناشي از خريد لامپ كم مصرف با كاهش بهاي برق مصرفي جبران شده و پس
از آن صرفه جويي قابل ملاحظه اي در بهاي برق ايجاد خواهد شد.

نوشته طرح تولید لامپ كم مصرف اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>