طرح تولید قوطی کنسرو

مقدمه
بسته بندي پلی است میان تولید کننده و مصرف کننده ·
نوع بشر از بدو آفرینش، آنگاه که موفق به ساخت ادوات و تجهیزات جهت بهبود وضعیت
زندگی خود شد، جهت نقل مکان آنها نیازمند بسته بندي گردید. بسته بندي به لحاظ دارا بودن
ویژگیهاي خاص در زمینه هاي مختلف و فراهم نمودن امکان ذخیره سازي فرآورده هاي
گوناگون از جمله مواد غذایی بخصوصپس از دسترسی به فنون پاستوریزاسیون از اهمیت
ویژه اي برخوردار شد.
صنعت بسته بندي به عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل موثر عرضه کالا
و موفقیت در کسب بازار، هم اکنون تمامی فعالیتهاي تولیدي و بازرگانی را درجهان متوجه
خود کرده به نحوي که اگر چه مقوله جدیدي در صنعت و اقتصاد نیست ولی با تحولاتی که
یافته توجه بسیاري را به خود جلب نموده و به عاملی تعیین کننده در موفقیت عرضه کالا و
خدمات تبدیل شده است.
روند رشد قوطی سازي در ایران ·
در سالهاي قبل از انقلاب بدلیل پایین بودن جمعیت و تمرکز آنها در روستاها (بیش از
%۷۰ ) نیاز کشور به قوطی محدود بود، لذا این کالا اساساً توسط مصرف کنندگان آن یعنی
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قوطی کنسرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه: ۲
تولید کنندگان مواد غذایی و مواد شیمیایی، بعنوان تولید جنبی ساخته می شد که مازاد بر
نیاز آنها به بازار عرضه می گردید و واحدهایی که تولید آنها فقط قوطی یا حلب باشد بسیار
محدود و انگشت شمار بود.
در سالهاي پس از انقلاب بدلایل مختلف از جمله افزایشجمعیت، تمرکز جمعیت در شهرها،
جنگ تحمیلی، تغییر الگوي مصرف و … تقاضا براي قوطی افزایش یافت، لذا ضمن توسعه و
تکمیل واحدهاي گذشته تعداد زیادي واحدهاي جدید ایجاد شده اند که مهمترین آنها عبارتند از
شرکتهاي صنایع بسته بندي تبریز، زاگرس، مهرآذر، تولید و گسترش کیافرین و بقیه
واحدهاي کوچک محسوب می گردند که اکثراً سازنده قوطیهاي کششی جهت مواد غذایی و یا
قوطیهاي چند تکه مواد شیمیایی با ماشین آلات داخلی و یا دست دوم و فرسوده بود که طبق
ضوابط مربوطه جهت آنها کارت شناسائی یا گواهی فعالیت صنعتی صادر شده و از نظر
تعداد مجموعاً بیشاز ۱۵۰ واحد می باشد.
بروز جنگ و شروع محدودیتهاي ارزي، باعث عدم توجه کافی به این رشته و قرارگرفتن آن
در گروه سوم اولویتهاي بخش فلزي در سالهاي گذشته و تخصیصناکافی ارز به این گروه
گردید. ضمن اینکه سهمیه تخصیصیافته اساساً صرف خرید مواد اولیه و قطعات یدکی شده
و مسئله جایگزینی ماشین آلات و خرید اطلاعات فنی جدید نیز تقریباً به فراموشی سپرده
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قوطی کنسرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه: ۳
شد که نتیجه آن عقب افتادن از دانش روز و کاهش شدید کیفیت قوطی و تشکیل کمیته فنی
ارتقاء کیفیت قوطی بود.
لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۱ با حمایت بیدریغ اداره کل صنایع فلزي جهت ورود چند
خط مدرن براي ساخت قوطی غذایی و لاك و چاپ بعنوان جایگزینی تخصیص ارز شد که
خود نقش اساسی در بهبود کیفیت داشته است. ضمن اینکه در سالهاي اخیر بخش خصوصی
نسبت به ورود ماشین آلات مدرن قوطی سازي و لاك و چاپ اقدام نموده که تعدادي نصب و
راه اندازي شده است و تعدادي در حال نصب می باشد. در نتیجه مشکل کمی قوطی کاملاً حل
شده و امروزه توان تولید قوطی غذایی در کشور بیش از نیاز می باشد و از نظر کیفی هم
واحدهاي بزرگ سازنده قوطی غذایی موفق به کسب مهر استاندارد گردیده اند. یعنی حداقل از
کیفیت قابل قبولی برخوردارند ولی هنوز مشکلات و حلقه هاي مفقوده اي وجود دارد که
اساسی ترین آنها عدم وجود یا محدودیت امکانات تحقیق، آزمایشگاههاي مجهز، کتب و منابع
علمی به زبان فارسی، کلاسهاي آموزشی، نیروي انسانی کارآزموده و .. و همچنین گرانی
هزینه براي دسترسی به منابع علمی خارجی و دانشو تکنولوژي روز می باشد.
صفحه: ۴
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
نام محصول مورد نظر طرح، انواع قوطی فلزي کنسرو می باشد.
تعریف قوطی:
قوطی عبارتست از ظرفی اساساً چهارگوش یا گرد ساخته شده از ورق حلب یا آلومینیوم
با ظرفیت بسته بندي حداکثر ۵ کیلوگرم مواد.
قوطی مواد غذایی یک نوع بسته بندي براي محافظت از مواد غذایی است و یا بعبارت دیگر
سیستمی است که کالاهاي مظروف خود را در فاصله تولید تا مصرف حفظ کرده و آن را از
آسیبهاي گوناگون مصون می دارد. انواع قوطی از نظر وزن کالاهاي مظروف آنها شامل موارد
ذیل است:
قوطی ۵۰۰۰ گرمی، ۲۰۰۰ گرمی، ۱۰۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی کوتاه (قطر ۹,۹
سانتیمتر)،
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قوطی کنسرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه: ۵
تحت فشار
حلبی آلومینیومی
معمولی تحت فشار معمولی
چند تکه (درزدار) کششی (بدون درز) غذایی بهداشتی سایر
غذایی بهداشتی سایرغذایی بهداشتی سایر
کمپوت و کنسرو روغن نوشابه و آبمیوه
قوطی
قوطی ۴۰۰ گرمی (ارتفاع ۸۵ و قطر ۷۳ میلیمتر)، قوطی ۳۳۰ گرمی (مخصوصآبمیوه)، قوطی
، ۲۷۵ گرمی، قوطی ۲۰۰ گرمی (مخصوصتن ماهی)، قوطی ۱۷۵ گرمی و قوطیهاي کششی ۳۰۰
۲۰۰ و ۷۰ گرمی. شماي ذیل تقسیم بندي انواع قوطی فلزي را نشان می دهد.
مشخصات فنی محصول ·
شکل قوطی کنسرو از نظر ظاهري معمولاً استوانه اي بوده و از سه قسمت بدنه، سر و کف
تشکیل شده است که دو قسمت سر و کف کاملاً مشابه یکدیگر می باشند. ابعاد قوطی کنسرو
معمولی جهت تولید بر حسب میلیمتر در جدول ذیل آورده شده است:
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قوطی کنسرو
شهریور

نوشته طرح تولید قوطی کنسرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>