طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات کشتی و شناور هاي دریائی
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
کشتی ها و شناورهاي دریائی بعنوان خودرو دریائی محسوب می گردند . این وسائط روي
آب حرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار یا مسافر بوده و یا براي انجام امور دیگر مانند صید
آبزیان ، لایروبی ها ، انجام عملیات نفتی و … مورد استفاده قرار می گیرند .
در فرهنگ لغت حمل و نقل دریائی ، وسایط نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا بهتر دیده
شده است قبل از ورود به مبحث معرفی محصول مورد مطالعه ، توضیحات مختصري در مورد
آن ارائه گردد تا بدینوسیله جایگاه قطعات مورد مطالعه در آن مشخصشود .
گروه بندي وسایط نقلیه دریائی ·
در صنعت حمل و نقل دریائی ، خودروها به گروه هاي زیر دسته بندي می شوند .
مسافر بري
باري کانتینر بر
باري فله بر
تانکر
نفتکش
جنگی
کشتی هاي لایروب
کشتی ها
جرثقیل
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
شناور ها ·
تقسیم بندي این وسایط به صورت زیر است
صیادي
تفریحی
مسافر بري کوچک
پلیسی و گشت
شناور ها
جنگی ( بصورت خاص)
شناور هاي خاص ·
موارد استفاده این شناورها در موارد خاصاست
یدك کش ها
جلو ران ها
شناور ها ي خاص بارج ها
فانوس دریائی
قایق ها ·
قایق ها وسایط نقلیه دریائی بدون موتور هستند که در جدول زیر انواع آنها آمده است .
قایق هاي پاروئی
قایق هاي بادي
قایق ها کلک ها
سایر
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
در طرح حاضر هدف قطعه سازي براي انواع کشتی و شناورهاي دریائی می باشد ، لذا بهتر
دیده شده است که تقسیم بندي این قطعات از نظر قابلیت هاي ساخت صورت گیرد تا بواسطه آن
قطعات مورد مطالعه بطور شفاف بتواند معرفی شود .
قطعات فوق سنگین ·
این قطعات در کشتی هاي بزرگ داراي کاربرد هستند و ساخت آنها مستلزم سرمایه گذاري
بالا به همراه کسب دانش فنی لازم می باشد .شرکت آذرآب و مجتمع کشتی سازي فراساحلی
ایران ( ایرالکو ) در این زمینه فعالیت دارند .
قطعات سنگین ·
این قطعات نیز حالت تخصصی و خاصداشته و در انواع کشتی ها داراي کاربرد است .
قطعات نیمه سنگین و سبک ·
این قطعات حالت عمومی دارند و در انواع کشتی ها و شناورهاي دریائی داراي کاربرد می
باشند. حجم سرمایه گذاري و دانش فنی مورد نیاز تولید این قطعات در سطح متوسط قرار دارد.
قطعات جانبی و ملحقات شناورهايصیادي و غیره ·
شناورهاي صیادي نیازمند تجهیزاتی مانند وینچ ها ، قطعات صید و صیادي ، سردخانه و
موارد دیگر می باشند که این قطعات اکثرا توسط سازنده شناور روي آن نصب نشده بلکه صیاد
پس از خرید شناور اقدام به نصب این تجهیزات روي شناور می نماید . لذا قطعات و ملحقات فوق
را نیز می توان از دیگر قطعات جانبی شناورها محسوب کرد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
قطعات الکتریکی و الکترونیکی ·
این قطعات حالت استاندارد و آمادي را

نوشته طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>