طرح تولید قطعات عایق خودرو

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات عایق خودرو میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات عایق خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
قطعات عایق در یک خودرو قطعاتی هستند که بعنوان عایق صدا و برق و همچنین لرزش و
ارتعاش مورد استفاده قرار می گیرند که در اینجا بهتر دیده شده است به منظور بررسی بیشتر
قطعات فوق ، شکل آنها به همراه محل هاي مورد استفاده ذیلا نشان داده شده است .
لازم به ذکر است که در اشکال فوق از سایت شرکت عایق خودرو توس استفاده شده است.
قطعات دمپینگ فشار ·
این قطعات که بصورت ترکیبی از قیر و مواد لاستیکی ساخته می شده و روي درب ها ،
کاپوت ، صندوق عقب ، محل نصب چرخ زاپاس ، تانک سوخت و زیر داشبورد نصب می گردد
. در شکل زیر نمایی از یک خودرو و محل نصب قطعات فوق نشان داده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات عایق خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
قطعات عایق ذوبی ·
این قطعات نیز ترکیبی از قیر و لاستیک بوده و پس از مونتاژ خودرو در کف اتاق ذوب و
نصب می گردد .
در شکل زیر نمایی از یک خودرو و محل نصب قطعات فوق نشان داده شده است .
قطعات عایق مغناطیسی دمپینگ فشار ·
این قطعات به عنوان دمپ کننده لرزه و ارتعاش می باشند که در محل هاي زیر یک خودرو
نصب می گردد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات عایق خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
عایق هاي برق ·
این قطعات ایجاد عایق برق بین سیستم هاي الکتریکی و فلزي در خودرو مورد استفاده قرار
می گیرد .
در شکل زیر نمایی از یک خودرو و محل نصب قطعات فوق نشان داده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات عایق خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
با توجه بر مطالب ذکر شده ، فهرست قطعات تولیدي طرح به صورت زیر خواهد بود .
قطعات دمپینگ فشار ·
قطعات عایق ذوبی ·
قطعات عایق مغناطیسی دمپینگ فشار ·
عایق هاي برق ·
اجزاء فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژي ساخت و غیره با
همدیگر مشابه هستند .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات عایق خودرو، داراي کد آیسیک
۲۵۱۹۱۴۸۶ می باشند.
گزارش

نوشته طرح تولید قطعات عایق خودرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>