طرح تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده Powder Metallugy
است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصولات مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به روش
متالوژي پودر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید انواع قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر
میباشد. متالوژي پودر روشی براي ساخت قطعات صنعتی ( Powder Metallugy )
می باشد که در آن فلزات با نقطه ذوب و دانسیته بالا مورد استفاده دارد .
متالوژي پودر بخش کوچک ولی مهم از صنایع فلزکاري است . اولین کاربرد این روش براي
تولید پلاتین با دانسیته بالا بود که در قرن ۱۹ میلادي صورت گرفت . چون در آن زمان امکان
ذوب پلاتین به دلیل نقطه ذوب بالا وجود نداشت . در اوایل قرن بیستم دیر گدازهایی مانند
تنگستن و مولبیدن توسط روش متالوژي پودر شکل داده شد . کاربیدهاي سمانتیت و یاتاقان
هاي برنزي متخلخل نسل بعدي قطعات متالوژي پودر بودند که در این صنعت معمول گردید .
فرایند متالوژي پودر همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد در مورد فلزاتی بکار می رود که قطعه
سازي از آنها با استفاده از روشهاي دیگر تولید امکان پذیر نبوده و یا مشکلات فراوانی مواجه
باشد . استفاده از فرایند متالوژي پودر به نسبت سایر روشهاي تولید داراي مزیت هاي زیر می
باشد که این فرایند را در صنعت قطعه سازي مورد توجه قرار داده است .
ملاحظات اقتصادي مناسب o
بهره وري بالا در مصرف انرژي o
انطباق فرایند تولید با الزامات زیست محیطی o
وجودضایعات بسیار پائین o
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به روش
متالوژي پودر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
متالوژي پودر علاوه بر دارا بودن مزیت هاي بالا داراي معایبی نیز می باشد که به موارد مهم
آن ذیلا اشاره شده است :
ضرورت استفاده از کادر مجرب و متخصص o
توجیه پذیري اقتصادي تولید در ظرفیت هاي بالا o
قیمت تمام شده بالا به نسبت قطعات مشابه که با روشهاي معمول تولید شده اند o
در اشکال زیر چند نمونه از قطعات تولید شده به روش متالوژي پودر نشان داده شده است.
در ادامه نام برخی قطعات ساخته شده از روش متالوژي پودر آورده خواهد شد .
ISIC کد
قطعات صنعتی تولید شده به روش متالوژي پودر مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن
داراي کد آیسیک ۲۸۹۱۱۲۱۰ میباشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به روش
متالوژي پودر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
قطعات تولیدي طرح حاضر بعنوان قطعات صنعتی محسوب می گردند که در موارد متنوعی از
صنعت مانند خودرو سازي ، لوازم خانگی ، ماشین الات صنعتی ، کشاورزي و ….. کاربرد دارد .
این قطعه بعنوان یک قطعه واسطه است که به همراه مجموعه اي که در آن مورد استفاده دارد ،
هویت پیدا می کند . از اینرو در مستندات وزارت بازرگانی هیچگونه شماره تعرفه اي براي این
قطعات وجود ندارد .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد
مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی طبقه بندي می شود لذا مشمول این عدم محدودیت واقع
می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي این قطعات بنمایند.
عوارضورودي این قطعات ۴ تا ۲۰ درصد است .
موارد مصرف قطعات مورد مطالعه را می توان در دو گروه عمده خودرو یی و غیر
خودرویی تقسیم کرد که هر کدام از بازارهاي فوق شرایط خاصی را در واردات قطعات
اعمال می نمایند که در اینجا اشاره اي کوتاه بر آن ها شده است .
توضیح:
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح

نوشته طرح تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>