طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج
گیر و تعادلی و سگدست خودرو ) میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات
امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق
معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات
فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در
نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز
را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج
( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات خودرو به روش فورج میباشد که روي پنج
قطعه میل موج گیر، میل تعادلی، سگدست، سیبک فورج و پیستون سیلندر ترمز متمرکز شده است.
که ذیلا توضیحاتی در مورد هر کدام از آنها ارائه شده است.
( Ball Joint ) سیبک ·
سیبک همانگونه که از نامش پیداست از یک گوي فلزي دسته دار تشگیل شده که درون یک
محفظه کروي از جنس فولاد سخت شده قرار گرفته و اطرافش با بوشهاي لاستیکی پوشیده شده
است. سیبک بعنوان محور چرخشی، چرخها را به نحوي به سیستم تعلیق متصل می نماید که
قابلیت چرخش در زمان پیچاندن فورج، همزمان با بالا و پایین رفتن چرخها در دست
اندازها (حرکت سیستم تعلیق) وجود داشته باشد، دقیقا بمانند آنچه در محل اتصال پاي انسان به
لگن وجود دارد. سیبکها که قابلیت ساپورت مقداري از وزن خودرو را نیز دارا هستند، معمولا از
یکسو به طبق و از سوي دیگر به متعلقات چرخ متصل می شوند. سیبکها معمولا فقط در محور
جلو، و به سر هر طبق دیده می شوند، البته سیبک هائی هم در اتصالات میل فورج وجود دارد که
کوچکتر از سیبکهاي سیستم تعلیق هستند و غالبا توسط عوام با سیبک هاي سیستم تعلیق اشتباه
گرفته می شوند.
ذیلا نمونه هاي مختلفی از این قطعات در خودروهاي مختلف آمده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج
( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
اکثر سیبکها نیاز به نگهداري ندارند، اما در برخی خودروهاي قدیمی از سیبکهاي گریس خور
استفاده شده که باید همزمان با تعویضروغن یا حداکثر هر ۶ ماه یکبار گریس کاري شوند.
( Anti Roll Bar ،Bar Sway ،Stabilizer ) میل تعادل ·
میل تعادل یا به اصطلاح مکانیکها، موج گیر، در اکثر موارد براي بالا بردن تعادل خودرو
وجلوگیري از چپ شدن آن، در خودرو هایی که داراي سیستم تعلیق مستقل می باشند، بکار می
رود.
میل تعادل یک میله فولادي است که در دو سر داراي بوش بوده و غالبا بین دو چرخ یک
محور قرار می گیرد و باصطلاح دو چرخ را به یکدیگر متصل می نماید، میل تعادل معمولا بوسیله
در دو طرف به شاسی نیز متصل می شود. ( Pivot ) دو اتصال محوري
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج
( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
در هنگامی که خودرو درون یک پیچ قرار می گیرد و مثلا پیچ به سمت چپ می چرخد، بدنه
خودرو به سمت راست متمایل می گردد و چرخهاي سمت راست تمایل به بلند شدن پیدا می کنند ؛
به ( Torsion Bar در این حالت میل تعادل نیروي رو به بالاي چرخ مخالف را، با پیچش خود ( مانند
چرخ داخل پیچ منتقل کرده و آنرا پایین کشیده، متعادل می نماید. بسته به قطر میله، میل تعادل تا
٪۱۵ قابلیت کاهش امکان چپ شدن خودرو را داراست.
سگدست ·
سگدست قطعه اي از مجموعه قطعات فرمان خودرو است بطوریکه حرکت غربیلک توسط
راننده و میله اصلی فرمان به هزار خاري و میله هاي رابط فرمان و بعد به سگدست منتقل شده و
در نتیجه حرکت رفت و برگشتی یا سمت چپ و راست غربیلک فرمان باعث گردش اتومبیل می
شود
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات مورد مطالعه، داراي کد آیسیک به شرح زیر
می باشند.
سیبک ۳۴۳۰۱۳۳۱ ·
سگدست ۳۴۳۰۱۳۲۳ ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج
( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
میل موج

نوشته طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج ) اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>