طرح تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

معرفی محصول[ ۱،۲،۳
-۱-۱ نام و کد محصول
نام محصول مورد مطالعه فوم پلي استايرن ضد آتش مي باشد و کد آيسيک اين محصول
که از نظر ظاهري مانند فوم EPS ٢٥٢٠١٧٢١ مي باشد. پلي استايرن انبساطي يا به اختصار
پلي استايرن ضد آتش مي باشد گرانولي سبك و سفيد رنگ است. اين ماده اولين بار در سال ١٩٥٠
توليد گرديد. انبساط اين محصول در اثر وجود مقداري گاز پنتان است كه به صورت حل نشده در هنگام
توليد در داخل آن محبوس مي شود. اين گاز در اثر حرارت ناشي از بخار آب از داخل دانه هاي پلي
استايرن خارج شده و باعث انبساط آن مي گردد. در اثر خروج اين گاز حجم دانه هاي پلي استايرن تا ٤٠
برابر اندازة اولية آنها افزايش مي يابد. بعد از عمليات انبساط، دانه هاي منبسط شده بر حسب نوع كاربرد
قالب گيري مي شوند.
پلي استايرن انبساطي محصولي است كه براي محيط زيست و انسان مشكلي ايجاد نمي كند. عدم
آسيب رساني به محيط زيست در تمام مراحل ساخت، كاربرد و بازيافت يا دور ريزي اين محصول به چشم
مي خورد. فوم پلي استايرن ضد آتش در واقع پلي استايرن مقاوم در برابر آتش مي باشد.
يك فرآيند دو مرحله اي براي توليد فوم پلي استايرن را ،BASF در ابتداي سال ١٩٥٠ شركت
گسترش داد. در اين فرآيند مرحله اول شامل تهيه دانه هاي حاوي توزيع يكنواخت عامل پف زا توسط
روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني مونومر استايرن بوده كه در مرحله دوم اين ماده در داخل يك قالب
فرآيند مي گردد. سهولت توليد محصول به هر شكل و اندازه از مزاياي اين روش بوده كه باعث توسعه آن
شد. با معرفي فوم پلي استايرن به بازار و كاربردهاي آن در صنعت ساختمان و ساير صنايع، اين فوم جايگاه
خود را در اين صنعت يافته است.
٢
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران فوم پلی استایرن ضد آتش
[ -۱-۱-۱ ویژگیهاي فو م پلی استایرن ضد آتش[ ۱،۲،۳
– ضد حريق
– عايق حرارتي خوب
– خواص مكانيكي ايده ال (مقاومت در برابر فشار و ميرا نمودن شوك وارده)
– غير حساس بودن به آب
– توانايي قالبگيري و برش در اشكال مختلف
– امكان بازيافت
– هزينه كم به ازاي واحد حجم
– بالا بودن نسبت سفتي به وزن به طوري كه قطعات ساخته شده داراي وزن كم و استحكام خوب
هستند.
– دانسيته پايين
١ چگونگي عملكرد اين فوم در برابر آتش را نشان مي دهد. – شكل ١
۱- چگونگی عملکرد فوم پلی استایرن گونه مقاوم در برابر آتش در مجاورت حریق – شکل ۱
٣
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران فوم پلی استایرن ضد آتش
فوم پلي استايرن ضد آتش، اين حسن را دارد كه آتش را پخش نم يكند و با دور شدن شعله مستقيم از
آن، خيلي زود خاموش مي شود. به عبارتي، اگر شما با يك فندك به مدت ٢٠ الي ٣٠ ثانيه در زير آن يك
شعله روشن كنيد، هيچ دود غليظي و سياهي از آن بلند نمي شود و همچنين با خاموش شدن شعله فندك،
شعله اي باقي نمي ماند.
از ديگر مزاياي استفاده از اين بلوك هاي جديد، پايداري آنها در مقابل زلزله است زيرا به دليل كاستن بار
٤ نحوه اتصال محصولات ساخته شده – مرده در مقابل زلزله پايداري بيشتري دارد و خرد نمي شود. شكل ١
از فوم پلي استايرن ضد آتش را نشان مي دهد.
۲- نحوه اتصال بلوکهاي پلی استایرن ضد آتش – شکل ۱
[ -۲-۱-۱ الزامات ایمنی دربرابر آتش [ ۱،۲،۳،۵
فوم پلي استايرن منبسط شده در کاربردهاي (Fire retardant) تنها استفاده از انواع ديرسوزشده §
خاص مجاز بوده و استفاده از انواع غيركندسوز ممنوع است. توليد كنندگان موظف مي باشند مدارك
لازم دال بر استفاده از مواد اوليه از نوع ديرسوزشده براي توليد بلوك را به شرح زير ارائه نمايند:
الف- مواد اوليه (پودر پلي استايرن انبساطي محصول كارخانجات پتروشيمي) بايد از نوع كندسوز
باشد. دراين زمينه بايد مدارك فني معتبر ازكارخانه فروشنده مواد اوليه اخذ گردد. مدارك فوق بايد
قرارگرفتن ماده اوليه از نظر واكنش دربرابر آتش را، براساس استاندارهاي معتبر بين المللي، در يكي از
گروه هاي زيرنشان دهد :
١-١٣٥٠١EN يا گروه هاي بهتر ازآن ) مطابق با استاندارد ) D گروه
٤١٠٢DIN يا گروه هاي بهتر از آن) مطابق با استاندارد ) BI گروه
٤
سازمان

نوشته طرح تولید فوم پلی استایرن ضد آتش اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>