طرح تولید رینگ خودرو

امروزه با رشد روز افزون به کارگیري تولید انواع خودرو، این بخش از صنعت سهم عمده
اي از فعالیت هاي صنعتی را به خود اختصاصداده است. در این میان صنعت خودرو سازي به
صورت زنجیره اي از واحدهاي صنعتی مرتبط به هم در زمینه تولید و مونتاژ اجزاء و قطعات
خودرو و نیز طراحی و ارتقاء کیفیت عمل می کند و رقابت تنگاتنگی در مورد کسب سهم و نسبت
بیشتري از فروش در این صنعت وجود دارد. در این میان نقش قطعه سازان در پیشبرد اهداف
کارخانجات خودروسازي بسیار با اهمیت است از اینرو بررسی دقیق بازار محصولات قطعه
سازي هماهنگ با اهداف و برنامه هاي خودرو سازان بسیار ضروریست . هر محصول داراي
مشخصات خاصی می باشد که قبل از بررسی فنی و مالی آن جهت طرح امکانسنجی باید به
درستی شناخته شده و بررسی گردد. شناخت درست مشخصات و انواع مختلف محصول بدون
تردید، راهنماي مناسبی جهت تصمیم گیري هاي لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و
محاسبات بعدي مورد نیاز خواهد بود.
در این میان یکی از موثرترین روشهاي قابل استفاده، بکارگیري استاندارد هاي مدون ملی و
جهانی هر یک از محصولات است علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است که شماره تعرفه
گمرکی ( نام گذاري بروکسل ) محصولات نیز مشخصگردد تا در باره روند واردات و صادرات
محصول شناخت دقیقی حاصل شود . جهت بررسی میزان تولید داخل محصول و در نظر گرفتن
شرایط تولیدکنندگان فعلی و واحدهاي صنعتی در دست احداث لازم است که بوسیله کد آیسیک
محصول نسبت به شناسایی بازار رقباي تولیدکننده محصول اقدام گردد. محصول مورد بررسی
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید رینگ خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
در این طرح امکانسنجی رینگ چرخ خودرو میباشد. علیرغم تنوع در مدلها و شکل ظاهري این
محصول تفاوت چندانی در بین آنها وجود ندارد و اگر بخواهیم این محصول را در طبقه بندي
کلی قرار دهیم میتوانیم انواع آن را به سه دسته مجزا از نظر جنس ساخت تقسیم نماییم که
عبارت است از :
۱ – رینگهاي چدنی
۲ – رینگهاي فولادي
۳ – رینگهاي آلومینیومی
در حال حاضر استفاده از رینگهاي نوع چدنی معمول نمی باشد زیرا این نوع از رینگها هم از
نظر استحکام بسیار ضعیفتر از سایر انواع رینگها بوده و از طرفی با توجه به این که فرایند تولید
آن ریخته گري میباشد از اینرو به دلیل مشکلات بسیار زیاد از قبیل هزینه بالا و خطرآفرینی کار
قابلیت رقابت با رینگهاي فولادي و آلومینیومی را ندارند. رینگهاي فولادي از نظر کاربرد و
استحکام نسبت به سایر رینگها برتري دارند از اینرو هم اکنون از این نوع رینگ بیشتر استفاده
می شود. با توجه به روند بازار هم اکنون عرصه هایی براي عرضه رینگهاي اسپرت آلومینیومی
نیز ایجاد شده است، این رینگها نیز همچون رینگهاي چدنی با فرایند ریخته گري و ماشین کاري
بدست می آید. با در نظر گرفتن وزن مخصوص آلومینیوم می توان دریافت که وزن رینگهاي
آلومینیومی به مراتب کمتر از وزن نوع فولادي و چدنی است بنابراین این دسته از رینگها نیز
توانسته اند علیرغم قیمت تمام شده بالاتر به نسبت رینگهاي فولادي و چدنی براي محدودي از
خودرو ها استفاده شوند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید رینگ خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید رینگ خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد بررسی این طرح رینگ خودرو می باشد که یکی از اجزاء فراگیر در کلیه
خودروها بوده و این محصول تحت شماره ۳۴۳۰۱۵۱۵ در دسته بندي کدهاي معرفی آیسیک
نسخه ۳ با نام رینگ چرخ خودرو دسته بندي شده است.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
رینگ چرخ خودرو در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۵ تحت شماره تعرفه
گمرکی ۸۷۰۸۷۰۱۱ با نام چرخها براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتورکشاورزي با
حقوق گمرکی ۴ درصد و سود بازرگانی ۲۱ طبقه بندي شده است

نوشته طرح تولید رینگ خودرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>