طرح تولید دستگاه علف بر

مقدمه
اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات
کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ،
مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و
افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح
زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود. برداشت محصول
نتیجه زحمات کشاورز در مراحل تهیه و آماده کردن زمین، کاشت و داشت می باشد و هر قدر
این مرحله بهتر و دقیق تر انجام گیرد، سود بیشتري عاید تولید کننده خواهد شد. مسلما
برداشت محصول بوسیله ماشین سریع تر و بهتر از وسایل دستی است و به کشاورز
فرصت می دهد تا از زمان صرفه جویی شده براي گسترش سطح زیر کشت و تهیه بذر و
بستر خوب استفاده نماید. بطور کلی ماشین هاي برداشت را در سه گروه ماشین هاي برداشت
علوفه، ماشین هاي برداشت غلات و ماشین هاي برداشت چغندر، سیب زمینی، ذرت، پنبه،
نیشکر و غیره تقسیم بندي می نمایند. ماشین هاي درو علوفه حدود سال ۱۸۴۰ در ایالات
متحده ساخته شد و بتدریج تکامل پیدا کرد و در این ارتباط می توان از ماشین هاي درو علوفه
دامی و تراکتوري بعنوان معمول ترین ماشین هاي برداشت علوفه نام برد.
دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد،
صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از
مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید دستگاه علف بر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ماشین هاي علوفه بر میباشد. مطابق
عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم بر بازار،
شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي
طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه
مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است
اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه صنعتی کشورمان مثمر ثمر باشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید دستگاه علف بر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، ماشین هاي علوفه بر میباشد. ماشین هاي علوفه بر
مورد مطالعه از نوع بشقابی چرخشی می باشند. نیروي چرخش این دروگرها از محور
تواندهی تراکتور تامین می شود و نسبت به دروگرهاي شانه اي قابل توجه تر می باشند.
دروگرهاي بشقابی چرخشی متداول به سه دسته عمده دروگر هاي بشقابی چرخشی استوانه
اي، دروگرهاي بشقابی چرخشی با صفحه مدور و دروگرهاي چرخشی مخروطی تقسیم می
شوند.
دروگرهاي بشقابی چرخشی استوانه اي ·
معمولا داراي ۲ تا ۴ استوانه عمودي است که بطور عمودي قرار دارند که در پایین آن دو یا
سه کاردك نصب می شود. در این نوع از علوفه برها، جهت چرخش سیلندرها عکس یکدیگر
است و می توانند با دورهاي ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه دوران داشته و علف هاي بریده
شده را بصورت توده نوار در عقب سیلندر، قرار دهند. تمامی دروگرهاي دورانی داراي یک
پوشش محافظ هستند تا از پراکنده شدن علوفه بریده شده به اطراف جلوگیري نمایند. در
اینگونه از علوفه برها محور محرك و چرخ دنده هاي مخروطی در بالاي استوانه ها قرار می
گیرد. که در شکل زیر نمونه اي از این نوع دروگرها نمایش داده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید دستگاه علف بر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
دروگرهاي بشقابی چرخشی ·
این نوع از دروگرها شبیه نوع استوانه اي است. با این تفاوت که استوانه ها به بشقاب تبدیل
شده اند. بشقاب و تیغه آخري مجهز به یک جسم تو خالی، شبیه یک مخروط ناقصمی باشد.
تعداد بشقاب ها ممکن است تا شش عدد افزایش یابد. سرعت دوران در این نوع از محصولات
بالغ بر ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دور در دقیقه است. حرکت دورانی از قسمت تواندهی تراکتور تامین می
شکل در اجراي آن موثر هستند. هر یک از V شود با این تفاوت که چرخ دنده ها و تسمه هاي
بشقاب ها داراي ۲ تا ۴ تیغه کوچک دو لبه قابل تعویضهستند که بطور آزاد و معلق در جاي
خود قرار می گیرند. نیروي گریز از مرکز بوجود آمده باعث می شود که آن ها بعنوان قطع
کننده عمل نمایند. براي استفاده از هر دو لبه تیز آن می توان آنان را پشت و رو نمود. بشقاب
ها، هر یک در خلاف جهت بشقاب مجاور خود می چرخند. که در شکل زیر نمونه اي از این نوع
دروگرها نمایش داده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید دستگاه علف بر
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
دروگر

نوشته طرح تولید دستگاه علف بر اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>