طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع شناور هاي صیادي و تفریحی
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید انواع شناورهاي صیادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
شناورهاي صیادي نوعی خودرو دریائی یا قایق هاي موتوردار محسوب می گردند . این وسائط روي آب
شناور مانده و بوسیله موتورهاي بنزینی که روي بدنه شناور نصب شده است ، حرکت می نمایند .
در فرهنگ لغت حمل و نقل دریائی ، وسایط نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا بهتر دیده
شده است قبل از ورود به مبحث معرفی محصول مورد مطالعه ، توضیحات مختصري در مورد
آن ارائه گردد تا بدینوسیله جایگاه شناورهاي صیادي در آن مشخصشود .
گروه بندي وسایط نقلیه دریائی ·
در صنعت حمل و نقل دریائی ، خودروها به گروه هاي زیر دسته بندي می شوند .
مسافر بري
باري کانتینر بر
باري فله بر
تانکر
نفتکش
جنگی
کشتی هاي لایروب
کشتی ها
جرثقیل
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید انواع شناورهاي صیادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
شناور ها ·
تقسیم بندي این وسایط به صورت زیر است
صیادي
تفریحی
مسافر بري کوچک
پلیسی و گشت
شناور ها
جنگی ( بصورت خاص )
شناور هاي خاص ·
موارد استفاده این شناورها در موارد خاصاست
یدك کش ها
جلو ران ها
شناور ها ي خاص بارج ها
فانوس دریائی
قایق ها ·
قایق ها وسایط نقلیه دریائی بدون موتور هستند که در جدول زیر انواع آنها آمده است .
قایق هاي پاروئی
قایق هاي بادي
قایق ها کلک ها
سایر
شناورهاي صیادي و تفریحی در گروه شناورهاي معمول دریائی قرار دارند که در ظرفیت ها
و ابعاد مختلف ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید انواع شناورهاي صیادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
کارگاه هاي ساخت شناور ها به گروه هاي زیر تقسیم بندي می گردند :
کارگاه هاي قایق سازي ·
کارگاه هاي قایق سازي اکثرا اًز جنس فایبرگلاس قایق می سازند که براساس سفارش
صیادان و روشهاي صید و شرایط جوي و دریایی و فرهنگ صیادان هر منطقه قالب موردنظر
ساخته و شناور از روي قالب ساخته می شود.
حالت دیگر اینکه بعضی از قایقها از روي قایقهاي کشورهاي همسایه الگوبرداري شده است.
معمولاً قایق هاي در داخل کشور در ابعاد طولی ۱۹ الی ۳۳ فوت ساخته می شود .
کارگاه هاي لنج سازي ·
اکثر کارگاه هاي لنج سازي سنتی چوبی داراي ابزارهاي ساده مانند اره هاي برش چوب
عمودي یا افقی و ابزار بالا بر و میخ و اتصالات هستند و به سادگی با یک استاد کار و چند
کارگر مشغول به کار می شوند .
اساس کار این کارگاه ها بصورت سنتی و فاقد نقشه هاي طراحی می باشند ولی تاکنون با
همین روشها نیاز کشور برآورده شده است ولی با پیشرفت تمام دنیا و اینکه بایستی شناورها
از لحاظ استاندارد به استانداردهاي جهانی نزدیک باشند بایستی با همکاري سازمان شیلات –
بنادر کشتیرانی و موسسات رده بندي به این مهم پرداخته شود. در کنار این کارگاه ها، کارگاه
هاي ساخت لنج فایبرگلاس موجود می باشد که همگی در حال ساخت شناورهاي با نقشه هاي
طراحی و روي اصول می باشند و تمامی استانداردها رعایت می شود ولی این کارگاه ها نسبت
به کل کارگاه ها در اقلیت می باشند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح

نوشته طرح تولید انواع شناورهاي صیادي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>