طرح تولید الكتروموتور (آرميچر)

الكتروموتور مورد نظر در اين طرح، درساخت هواكش هاي خانگي، واترپمپ كولر آبي و پمپ هاي
كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد . اين نوع الكترو موتور داراي توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات ( ۰,۰۱ تا
۰,۰۵ اسب بخار) مي باشد.
نحوه كار اين موتور بدين شكل است كه روتور آن از نوع قفس سنجابي بوده كه با قرار دادن تعداد
معيني ورقه فولادي مخصوص روي هم و تزريق آلومينيوم به داخل آن توليد مي شود.
محصول مورد نظر به صورت دو، چهار، شش و هشت قطبي ساخته مي شود و قطبهاي مجاور به
پلاريته هاي مختلف وصل مي شود . در اين طرح بدليل عمومي تر بودن، نوع دو قطبي مورد بررسي قرار
گرفته است.
با استفاده از مباني داده شده، عددي حدود ۱۰ درصد بدست (IRR) با محاسبه نرخ بازده داخلي
مناسبي نبوده ك ه ناشي از حاشيه سود پايين اين كالا مي باشد . با اين تفاسير در حال IRR مي آيد كه
حاضر طرح از توجيه مناسب و منطقي براي سرمايه گذاري برخوردار نمي باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي الكتروموتور
۲
۲٫ معرفي محصول
۱-۲ . الكتروموتور تك فاز با قطب شاخه دار و ويژگيهاي آن
اين نوع الكترو موتور در س اخت هواكشهاي خانگي، واترپم پ كولر آبي و پمپ هاي كوچك مورد
استفاده قرار مي گيرد . اين نوع الكترو موتور داراي توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات ( ۰,۰۱ تا ۰,۰۵ اسب
بخار) مي باشد. جهت مونتاژ قطعات اين كالا مي توان از روشهاي دستي، نيمه اتوماتيك و كاملا
اتوماتيك با توجه به ميزان سرمايه گذاري و شرايط فناوري استفاده نمود . در روشهاي دستي
استفاده از كارگر و ابزارهاي مونتاژ دستي رايج مي باشد . اما در روش نيمه اتوماتيك بخشي از
كار توسط دستگاه هاي پنوماتيك و بخشي توسط نيروي انساني صورت مي گيرد . در روش
اتوماتيك، محصول با استفاده از حداقل نيروي انساني و حداكثر كاربرد ماشين آلات خاص توليد
مي گردد. در اين طرح جهت كاهش سرمايه گذاري و عدم وابستگي فناوري و نياز به ماشين آلات
خاص از روش مونتاژ نيمه اتوماتيك استفاده ميگردد كه بخشي از قطعات بطور آماده از بازار
داخلي تهيه مي گردد.
نحوه كار اين موتور بدين شكل است كه روتور آن از نوع قفس سنجابي بوده كه با قرار دادن
تعداد معيني ورقه فولادي مخصوص روي هم و تزريق آلومينيوم به داخل آن توليد مي شود .
استاتور اين نوع الكتروموتور داراي دو سيم پيچ مي باشد . سيم پيچ هاي اصلي و سيم پيچ هاي
فرعي (راه انداز) كه سيم پيچ هاي فرعي در الكتروم وتور با قطب شاخه دار را يك يا دو سيم كلفت
مسي كه در يك طرف هر قطر قرار مي گيرد تشكيل مي دهند . از برآيند مغناطيسي حاصي از سيم
پيچ اصلي و ميدان حاصل از جريان القا شده به داخل سيم پيچ فرعي، ميداني متحرك ايجاد
مي گردد كه گشتاور راه اندازي موتور را فراهم مي ساز د. جهت چرخش حاصله از قسمت اصلي
به قسمت فرعي و شاخه دار مي باشد . پس از سرعت گرفتن موتور و رسيدن به سرعت نامي اثر
سيم پيچ فرعي قابل صرفنظر مي گردد . محصول مورد نظر به صورت دو، چهار، شش و هشت
قطبي ساخته مي شود و قطبهاي مجاور به پلاريته هاي مختلف وصل مي شود . در اين طرح بدليل
عمومي تر بودن، نوع دو قطبي مورد بررسي قرار گرفته است.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي الكتروموتور
۳
۲-۲ . كد آيسيك
۳۱۱۰۱۲۱۱ و ۳۱۱۰۱۲۱۶ به بازار عرضه ، اين نوع الكترو موتور با شماره آيسيك ۳۱۱۰۱۲۱۰
مي شود.
۳-۲ . استاندارد ملي كالا
شماره استاندارد ملي اين الكتروموتور ۲۸۶۸ مي باشد.
۴-۲ . تعرفه گمركي و شرايط واردات
اين نوع الكتروموتور با تعرفه گمرك ي ۸۵۰۱۴۰ به كشور وارد و با حقوق گمرك ي ۴ به كشور
وارد مي شود.
۵-۲ . كالاي جايگزين
با وجود هزينه پايين و كارايي مناسب اين نوع الكتروموتور، نمي توان كالاي جايگزيني براي اين
نوع الكتروموتورها متصور شد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي الكتروموتور
۴
۳٫ مطالعات بازار
رشد روزافزون مصرف وسايل الكتريكي خانگي و توسعه صنايع توليد اين نوع وسايل در كشور باعث
شده است تا ميزان مصرف اين كالا در كشور، روز به روز افزايش يابد.
۱-۳ . بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
طبق آمار وزارت صنايع شركت هاي توليدكننده الكتروموتورهاي تك فاز با توان پايين در ايران و
ظرفيت توليد آنها به صورت جدول زير مي باشد:
وضعيت استان
ظرفيت
(عدد)
رديف نام توليدكننده نام محصول
چهارمحال
پور صفر- حميدرضا انواع الكتروموتور پنكه ۲۰۰۰۰ فعال بختياري
۱
۲ شركت توليدي كارايار صنعت الكتروموتور كمتراز ۱۰۰ وات ۴۵۰۰۰۰ فعال گيلان
۵۰۰۰۰ فعال آذربايجان شرقي
الكتروموتور و روتور و
شركت صنايع نويدموتور استاتورالكتر
۳
۴ سليماني طادي- محمد انواع الكتروموتورتكفاز ۲۵۰۰۰۰ فعال اصفهان
بهره برداري تهران
محمدرضاپناهي دودران طراحي و مونتاژ الكتروموتور ۱۱۰۰۰ بي سابقه
۵
۶ شركت صنعتي نيروفنامين انواع الكتروموتورتكفاز ۲۰۰۰۰ فعال سمنان
۲۲۰۰ ۲ فعال سمنان / ۷ غلامحسين كرماني زاده كوپائي انواع الكتروموتورتكفاز ۲
۸ رز موتور الكتروموتور ۲۰۰۰۰۰ فعال قزوين
۹ شركت تعاوني ۶۱۰ انواع الكتروموتورتكفاز ۴۰۰۰ فعال كردستان
۱۰ بلال انواع الكتروموتورتكفاز ۵۰۰۰۰ فعال مركزي
جمع ۱۰۵۷۲۰۰ عدد
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران

نوشته طرح تولید الكتروموتور (آرميچر) اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>