تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

تعهد نامه

احتراماً با هماهنگي لازم با اداره بازرگاني شهرستان (واحد صنفي) و اتحاديه مشاورين شهر نظر آباد جهت ارتقاء سطح علمي مديران محترم املاك در موضوع گرايش قضايي در امور محوله تصميم به تشكيل كلاسهاي مذكور را دارد لذا متعهدله با تنفيذ اختيارات لازم اقدام به امضاء تعهد نامه زير را مي‏نمايم.

تعهد نامه
اينجانب         فرزند           شماره شناسنامه      تاريخ تولد

مدير مشاور املاك           با كد            آدرس

اختيار لازم را در موضوع به رياست محترم اتحاديه شهر نظرآباد واگذار مي نمايم.

الف) تنظيم زمان – مكان كلاسها با تنفيذ اختيار به رياست محترم اتحاديه واگذار گرديد.

ب) چنانچه متعهدله حد نصاب نمره در امتحانات و حضور فيزيكي در كلاسها پيدا نكرد كليه هزينه هاي مذكور را مجدداً از پرداخت نمايم.

 

والسلام امضاء متعهدله
رياست اتحاديه شهر نظر آباد حسن توده فلاح

 

مقدمه:

   انسان موجودي سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمي به سوي خوبي و خوهبت الهي استوار است حيات و ممات در پيش روي انسان ها باعث گرديده كه بشر براي تكامل كوششي كند تا حقيقت را دريابد و لذا در نيل انجام اين هدف ها انسان در تكاپوي علوم فكري و  علوم معرفتي هستند حصول به علوم و كشف معلومات بي ارتباط با حقوق مردم نيست و تامين مصالح حقوق عمومي التفات كوچك و معقول از خواسته هاي موجه اجتماعي خواهد بود. لذا آشنائي با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در اين راستا خداوند را سپاس مي گوييم كه توفيق و عنايت عطا نمود كه با تأليف اين جزوه خدمتي كوچك به همنوعانم نماييم تا اين مردم صاحب عزت و كرامت آشنائي كوچكي براي جلوگيري از هرج و مرج اجتماعي و گرفتن داد خود از ظالم و تحكيم  خود بردارند و آ‎شنايي اجمالي براي اين قشر زحمت كش برداشته شود.

«آب دريا را اگر نتوان كشيد

 

بخش اول

نظام كيفري ايران باستاني
سومر
مصر
آشور
قانون حمورايي
 هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني
اشكانيان
سامانيان سازمان قضايي

 

 

نظام كيفري ايران باستان

سومر

حدود ۷ هزار سال پيش در جنوب بين النهرين كشوري بود به نام سومرا كه از سرزمين هايي ديگر مهاجرت كردند و ميان دو رودخانه دجله و فرات كوچ كردند و ساكن شدند. معمولا كاهنان معابد محامه و داوري مي كردند. و براي دادگاه هاي عالي قضات متخصص انتخاب مي كردند.

تشكيلات: در تشكيلات سياسي مذهبي سومر پانه سي امور شهر ما را هدايت مي كردند و پاناسي بزرگ پادشاه شهر بود و قانون براي مردم وضع مي كرد و رسيدگي به امور مردم در سايه قوانين را پادشاه انجام مي داد.

در قوانين سومري ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خريد و فروش- وصيت قبول فرزند در قانون پيش بيني شده بود.

مصر

تمدن مصر داراي قدمتي برابر با تمدن سومر بود مصريان قوانين مختلفي داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسي رفع مظالم مي پرداختند. ترازوي عدالت يادگار شيوه حقوقي مصريان است. قضات مصر حكم خود را به نام خداوند عدالت صادر مي كردند. در مصر ويل دورانت مي گويند كه در سلسله پنجم قانون مفصلي براي مالكيت خصوصي و تقسيم ارث تنظيم شده است. قديميترين سند قانوني جهاني در موزه بريتانيا نگهداري مي شود.

 

«فهرست مطالب»

جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي

 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

۱
بخش اول
۲
نظام كيفري ايران باستاني ۳
سومر ۳
مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورايي ۴
 هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني ۵
اشكانيان ۹
سامانيان سازمان قضايي ۱۰

بخش دوم

۱۲

دادرسي در اسلام ۱۳
 معني قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولايت ۱۴
شرايط دادرس ۱۴
مستحبات و مكرومات دادرس ۱۶
آداب مكروحه ۱۶
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است ۱۷

بخش سوم

۱۸

دعوي و تعريف آن ۱۹
تعريف مدعي از مدعي عليه ۱۹
مقررات مربوط به مدعي عليه ۲۰
اقرار به حقوق مدعي – انكار- سكوت – مدعي عليه ۲۱
طرق حكومت ۲۲
هدف حقوق (معاني حقوق – مبناي حقوق) ۲۳
حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي – عصر تجربي) ۲۴
نيروهاي سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
 اهداف حقوق ۲۸
حقوق و شاخه ‏هاي آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي ۲۹
حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲
دلايل الزامي بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرايط اجاره درست ۳۴
تصرف عدواني ۳۵
چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده ۳۶
بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶
سرقفلي ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲

بخش ششم

۴۳

انواع ضرر ۴۴
عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. ۴۴
علت خارجي(تاديه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) ۴۵
شرط عدم مسئوليت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئوليت ۴۸
دلايل بطلان عدم مسئوليت ۴۹
خسارت تاخير و تأديه ۴۹
معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) ۵۰
خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه ۵۰
راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه ۵۲
تقويم خسارات ۵۴

بخش هفتم

۵۵

 تعريف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷
روش جديد صدور سند مالكيت ۵۷
مسئوليت كيفري در قراردادها ۵۸
خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي ۵۹
روش محاسبه خسارات تاخير تاديه ۵۹
انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمي ۶۰
در چه مواردي  عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. ۶۱
قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظيم اسناد رسمي ۶۴
آئين تنظيم قراردادها ۶۶

بخش هشتم

۶۹

كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند ۷۰
شرايط و توضيحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشي از عدم انجام تعهد ۷۲
فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد) ۷۳
نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن ۷۳
روش حل اختلاف (داوري) ۷۵

بخش نهم

۷۶

قرارداد ساخت و مشاركت ۷۷
قرارداد كار موقت ۸۲
اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) ۸۵
قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت ۹۰
مشاركت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ويژه كسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵

بخش دهم

۱۰۷

قوانين و لوايح مصوب ق. م

۱۰۷

 

تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

نوشته تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>